Logga in
Logga in

Uppsala planskilda korsningar, S:t Persgatan och S:t Olofsgatan Järnvägsplanen har vunnit laga kraft

Nu har järnvägsplanen för att bygga om de två korsningarna vunnit laga kraft. Detta efter att regeringen prövat ärendet efter ett överklagande.

Järnvägsplanen för att bygga om de två korsningarna fastställdes tidigare i år. Men efter att en närliggande intressent överklagade planen hamnade ärendet hos regeringen. Nu har de fattat beslut vilket innebär att järnvägsplanen har vunnit laga kraft och inte längre kan överklagas. 

De två korsningarna är där S:t Olofsgatan och S:t Persgatan korsar järnvägen. Båda gatorna har mycket trafik samtidigt som tågtrafiken är intensiv. Järnvägsbommarna är ofta i nedfällt läge vilket gör att människor korsar järnvägsspåren trots att bommarna ligger nere. Det är både livsfarligt och förbjudet samtidigt som det orsakar förseningar för tågen.

Vi ska bygga om korsningarna till så kallade planskilda korsningar, vilket betyder att gatorna kommer gå under järnvägsspåren. Det innebär en tryggare och mer framkomlig väg för alla trafikanter samt minskat spårspring.   

Vi planerar nu ombyggnationen och förbereder för start av arbetet under 2024.    

I vårt arbete har vi ett nära samarbete med Uppsala kommun som också är medfinansiär.