Logga in
Logga in

Uppsala planskilda korsningar, S:t Persgatan och S:t Olofsgatan Entreprenör utsedd för Uppsala planskilda korsningar

Infrakraft blir entreprenör för projektet Uppsala planskilda korsningar. Under våren kommer vi tillsammans planera inför byggstart och göra förberedande arbeten.

Vi har utsett Infrakraft som entreprenör för Uppsala planskilda korsningar och vändspåret. Nu kommer vi tillsammans detaljplanera byggstarten som sker senare i vår. Då kommer entreprenören börja etablera sig på delar av Österplan med sina byggfordon. Till hösten kommer plankorsningarna att stängas av för passage och påbörja arbetet med tunnlarna.

Senare i vår kommer du som bor i närheten av S:t Pers- eller S:t Olofsgatan få en inbjudan till ett infomöte.  

Arbetena beräknas vara klara och vägarna öppna för trafik 2027.