Logga in
Logga in

Uppsala planskilda korsningar, S:t Persgatan och S:t Olofsgatan I vår påbörjas arbetet med planskilda korsningar

Våren 2024 börjar vi arbetet med att bygga planskilda korsningar för järnvägen på S:t Pers- och S:t Olofsgatan samt ett vändspår på östra sidan av järnvägen.

Vi planerar nu arbetet inför byggstart av de nya planskilda korsningarna och det nya vändspåret för tågen. S:t Persgatan respektive S:t Olofsgatan kommer gå i tunnel under järnvägen. Ombyggnaden görs för att förbättra säkerheten och framkomligheten på gatorna. När projektet är klart kommer järnvägen inte vara ett hinder att passera mellan den östra och västra sidan av Uppsala.

Vändspåret byggs för att kunna hantera ökad tågtrafik vid Uppsala central. Det kommer byggas parallellt med nuvarande järnvägsspår på den östra sidan.

Hur kan du påverkas?

Under våren 2024 kommer delar av Österplan bli etableringsyta för byggfordon inför produktionen. Till hösten kommer plankorsningarna att stängas av för passage och arbetet med tunnlarna planeras påbörjas.

Ny information kommer i samband med arbetena börjar och hur du påverkas under året.