Logga in
Logga in

Samråd planutformning Tack för ert engagemang i samrådet

Den 7 februari avslutades samrådstiden inför det fortsatta arbetet med att ta fram ett förslag till utformning av väg 288 mellan Gimo och Börstil.

Tack för era synpunkter

Under tiden 15 december 2023 till 7 februari 2024 hade vi samrådsperiod inför det fortsatta arbetet med att ta fram ett förslag till utformning av väg 288 mellan Gimo och Börstil. Vi tackar dig som lämnat synpunkter och gett oss ytterligare kunskap för den fortsatta utformningen av vägen.

Samrådsmöte genomfört 17 januari

Den 17 januari genomförde vi ett samrådsmöte i bygdegården i Uppskedika.  Projektledningen presenterade ett förslag till vägutformning och svarade på frågor. Tack till dig som deltog och bidrog till ett bra möte. 

Ta del av samrådsmaterialet

Även om samrådet är över för den här gången kan du fortsatt ta del av samrådsmaterialet, och du är alltid välkommen att höra av dig till oss.

Om du vill lämna ytterligare synpunkter kan du göra det på något av följande sätt:

  • Mejla dem till investeringsprojekt@trafikverket.se
  • Skicka dem till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge.

Märk dina synpunkter med TRV 2019/48564.

Nästa steg

Vi arbetar nu vidare med förslaget utifrån inkomna synpunkter. Vi sammanställer synpunkterna från samrådsperioden och besvarar dem i en samrådsredogörelse. Du kommer att hitta dokumentet på vår hemsida.

Till hösten 2024 planerar vi att ställa ut det slutliga vägplaneförslaget för allmänhetens granskning.

Kontakt

Jan Nyman

Projektledare

Telefon: +46 10-123 27 61

Senny Ennerfors

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 01 71