Logga in
Logga in

Planteringar och hastighetsbegränsningar

Just nu arbetar vi med gestaltning av E45 genom Säffle och Värmlandsbro. Det handlar om hur det kommer att se ut längs vägen men också om hur fort man kommer att få köra.

Det är framförallt åtgärder i Säffle och Värmlandsbro som ses över på vägsträckan Säffle till Hammar. Det handlar om hur vägen och trafikkorsningarna ska utformas, hur bullerskydden ska se ut och var vi ska plantera träd och buskar.  En viktig del är att göra en översyn av vilka hastigheter som ska gälla. Allt detta ses över för att ges en enhetlig utformning.

Dialog pågår med berörda markägare.