Logga in
Logga in

Värmland E45, Säffle–Valnäs, mötesfri landsväg

E45 mellan Säffle och Valnäs har varierande standard och det finns brister i tillgänglighet, framkomlighet och trafiksäkerhet. Genom att bygga om vägen underlättar vi för persontrafik och gods – lokalt och regionalt.

Vad?

Ombyggnation av sträckan Säffle–Valnäs.

Varför?

För att höja trafiksäkerheten och framkomligheten.

Nuläge

Vi tar fram två vägplaner: delsträcka Säffle–Hammar och delsträcka Hammar–Valnäs. Samråd för delen Säffle-Hammar hölls den 14 och 15 mars i Värmlandsbro och Säffle.

Om projektet

Sträckan mellan Säffle och Valnäs ska byggas om till mötesfri landsväg för att öka trafiksäkerheten. Gång- och cykeltrafikanter som vill färdas mellan Säffle och Värmlandsbro är vid vissa delar av sträckan hänvisade till E45. Därför kommer vi också att bygga en separat gång- och cykelväg mellan Säffle och Värmlandsbro och vidare genom Värmlandsbro. I uppdraget ingår också att se över förbättringar för kollektivtrafiken, till exempel tillgänglighetsanpassning, hållplatslägen och pendelparkeringar. Vägen har stor betydelse för turisttrafiken genom regionen.

Vägprojektets tre etapper

Tidsplan

1 Detaljerade tidsplaner hittar du på respektive etappsida.

Nyheter

Kontakt

Marie Olsson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 21 04

Sara Vilagos

Markförhandlare

Telefon: +46 10-124 16 31