Logga in
Logga in

Värmland E45, Säffle–Valnäs, mötesfri landsväg

E45 mellan Säffle och Valnäs har varierande standard och det finns brister i tillgänglighet, framkomlighet och trafiksäkerhet. Genom att bygga om vägen underlättar vi för persontrafik och gods – lokalt och regionalt.

Vad?

Ombyggnation av sträckan Säffle–Valnäs.

Varför?

För att höja trafiksäkerheten och framkomligheten.

Nuläge

Vi tar fram två vägplaner: delsträcka Säffle–Hammar och delsträcka Hammar–Valnäs. Digitalt samråd med allmänheten för etapp 2, Säffle–Hammar, genomfördes under hösten 2022.

Om projektet

Sträckan mellan Säffle och Valnäs ska byggas om till mötesfri landsväg för att öka trafiksäkerheten. Gång- och cykeltrafikanter som vill färdas mellan Säffle och Värmlandsbro är vid vissa delar av sträckan hänvisade till E45. Därför kommer vi också att bygga en separat gång- och cykelväg mellan Säffle och Värmlandsbro och vidare genom Värmlandsbro. I uppdraget ingår också att se över förbättringar för kollektivtrafiken, till exempel tillgänglighetsanpassning, hållplatslägen och pendelparkeringar. Vägen har stor betydelse för turisttrafiken genom regionen.

Vägprojektets tre etapper

Tidsplan

1 Detaljerade tidsplaner hittar du på respektive etappsida.

Nyheter

Kontakt

Lars Sassner

Projektledare

Telefon: 054-522691

Sara Vilagos

Markförhandlare

Telefon: +46 10-124 16 31

Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Lars Sassner
Kommunikatör
Göran Sundvall