Logga in
Logga in

Värmland E45, Säffle–Valnäs, mötesfri landsväg

E45 mellan Säffle och Valnäs har varierande standard och det finns brister i tillgänglighet, framkomlighet och trafiksäkerhet. Genom att bygga om vägen underlättar vi för persontrafik och gods - lokalt och regionalt.

Vad?

Ombyggnation av sträckan Säffle-Valnäs.

Varför?

För att höja trafiksäkerheten och framkomligheten.

Nuläge

Vi tar fram två vägplaner: delsträcka Säffle-Hammar och delsträcka Hammar-Valnäs. Samråd med allmänheten för Etapp 2, Säffle-Hammar, ägde rum våren 2021.

Om projektet

För att öka trafiksäkerheten mellan Säffle och Valnäs ska sträckan byggas om till mötesfri landsväg. Vägen har även en stor betydelse för turisttrafiken genom regionen. Oskyddade trafikanter som vill färdas mellan Säffle och Värmlandsbro är vid vissa delar av sträckan hänvisade till E45. Därför kommer vi också att bygga en separat gång- och cykelväg mellan Säffle och Värmlandsbro och vidare genom Värmlandsbro. I uppdraget ingår även att se över förbättringar för kollektivtrafiken, till exempel tillgänglighetsanpassning, hållplatslägen och pendelparkeringar.

Vägsträckan är indelad i tre etapper:

  • Etapp 1: omfattar genomfart av Säffle
  • Etapp 2: mellan Säffle och Hammar (11 km lång)
  • Etapp 3: mellan Hammar och Valnäs (5 km lång).

Det innebär att varje etapp får en egen vägplan. I vägplanerna bestäms vad som i senare skede ska byggas.

Byggstart planeras till tidigast år 2025.

Nyheter

Tidsplan

Samrådsmöte om planutformning för delen Säffle-Hammar, den 7 november 2019.

Samråd i tidigt skede för etapp 2, Säffle-Hammar. Detta samråd genomfördes digitalt.

Samråd i tidigt skede för etapp 3, delen Hammar-Valnäs.

Den 29 september 2020 hölls samrådsmöte i Medborgarhuset i Säffle avseende E45 Säffle-Hammar, alternativa lokaliseringar. 

Samråd om alternativa lokaliseringar för etapp 2, mellan Säffle och Hammar, hölls 12 mars-6 april 2021. Även detta samråd genomfördes digitalt via en samrådsapplikation på projektets webblats.

Granskning av vägplan för delen Hammar-Valnäs, i Säffle kommun och Grums kommun. Granskningstiden var från den 10 januari till den 11 februari 2022.

Kontakt

Lars Sassner

Projektledare

Telefon: 070-342 00 21

Sara Vilagos

Markförhandlare

Telefon: +46 10-124 16 31