Logga in
Logga in

Värmland E45, Säffle–Valnäs, mötesfri landsväg

E45 mellan Säffle och Valnäs har varierande standard och det finns brister i tillgänglighet, framkomlighet och trafiksäkerhet. Genom att bygga om vägen underlättar vi för persontrafik och gods – lokalt och regionalt.

Vad?

Ombyggnation av sträckan Säffle–Valnäs.

Varför?

För att höja trafiksäkerheten och framkomligheten.

Nuläge

Vi tar fram två vägplaner: delsträcka Säffle–Hammar och delsträcka Hammar–Valnäs. Digitalt samråd med allmänheten för etapp 2, Säffle–Hammar, hålls nu i höst.

Samråd – välkommen med dina synpunkter!

E45 Säffle–Valnäs, delen Säffle–Hammar

Vi planerar att bygga om E45 för att öka trafiksäkerheten, tillgängligheten och framkomligheten. Vi bjuder nu in till digitalt samråd för att informera mer om projektet och för att få veta vad du tycker.

Digitalt samråd: från och med fredag den 30 september till och med torsdag den 20 oktober 2022 – via projektets webbplats.

Underlag: Samrådsmaterialet hittar du via länken Dokument för samråd nedan. 

Synpunkter: Lämna dina synpunkter senast den 20 oktober 2022 genom att klicka på länken Till synpunktsformuläret nedan. Du kan även skicka dina synpunkter till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge eller via e-post till investeringsprojekt@trafikverket.se. Ange ärendenummer TRV 2017/113 998.

Mer information: Lars Sassner, projektledare, och Sara Vilagos, markförhandlare, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Om projektet

Sträckan mellan Säffle och Valnäs ska byggas om till mötesfri landsväg för att öka trafiksäkerheten. Gång- och cykeltrafikanter som vill färdas mellan Säffle och Värmlandsbro är vid vissa delar av sträckan hänvisade till E45. Därför kommer vi också att bygga en separat gång- och cykelväg mellan Säffle och Värmlandsbro och vidare genom Värmlandsbro. I uppdraget ingår också att se över förbättringar för kollektivtrafiken, till exempel tillgänglighetsanpassning, hållplatslägen och pendelparkeringar. Vägen har stor betydelse för turisttrafiken genom regionen.

Vägprojektets tre etapper

Tidsplan

1 Detaljerade tidsplaner hittar du på respektive etappsida.

Nyheter

Kontakt

Lars Sassner

Projektledare

Telefon: 054-522691

Sara Vilagos

Markförhandlare

Telefon: +46 10-124 16 31