Logga in
Logga in

Värmland E45, Säffle–Valnäs, mötesfri landsväg

E45 mellan Säffle och Valnäs har varierande standard och det finns brister i tillgänglighet, framkomlighet och trafiksäkerhet. Genom att bygga om vägen underlättar vi för persontrafik och gods – lokalt och regionalt.

Vad?

Ombyggnation av sträckan Säffle–Valnäs.

Varför?

För att höja trafiksäkerheten och framkomligheten.

Nuläge

Vi tar fram vägplan för delsträckan Säffle–Hammar och bygghandling för delsträcka Hammar–Valnäs.

Om projektet

Sträckan mellan Säffle och Valnäs ska byggas om till mötesfri landsväg för att öka trafiksäkerheten. Gång- och cykeltrafikanter som vill färdas mellan Säffle och Värmlandsbro är vid vissa delar av sträckan hänvisade till E45. Därför kommer vi också att bygga en separat gång- och cykelväg mellan Säffle och Värmlandsbro och vidare genom Värmlandsbro. I uppdraget ingår också att se över förbättringar för kollektivtrafiken, till exempel tillgänglighetsanpassning, hållplatslägen och pendelparkeringar. Vägen har stor betydelse för turisttrafiken genom regionen.

Uppdaterade kartor för planerade åtgärder på delen Säffle-Hammar

Nu har vi tagit fram uppdaterade illustrationskartor för de åtgärder som planeras längs vägsträckan. Ytterligare justeringar kan komma att ske innan vägplanen är klar för granskning.

 

Vägprojektets tre etapper

Nyheter

Tidsplan

1 Tidsplaner för de olika delsträckorna hittar du på – respektive etappsida.

Frågor och svar

Kontakt

Marie Olsson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 21 04

Sara Vilagos

Markförhandlare

Telefon: +46 10-124 16 31