Logga in
Logga in

Hammar–Valnäs

Sträckan Hammar–Valnäs byggs om för att öka trafiksäkerheten.

Den fem kilometer långa landsvägen blir mötesfri. En del kurvor kommer att rätas ut men i övrigt kommer vägen i huvudsak att gå i befintlig sträckning. Desssurom får djuren en egen överfart för att kunna korsa vägen säkert.

Vägplanen för sträckan har vunnit laga kraft. Nu pågår arbetet med att ta fram ritningar och handlingar för byggnation.

Tidslinje

1 Vägplan lämnas in för fastställelseprövning Maj 2022

2 Upphandling av projektör Våren 2023

3 Bygghandling upprättas 2023–2024

4 Beräknad produktion 2025–2027