Logga in
Logga in

Genomfart Säffle

I Säffle kommer vi att uppdatera räcken, belysning och utformning.

Målet med de uppdateringar vi gör är att genomfarten i Säffle ska få ett stadsmässigt och för orten karaktäristiskt uttryck. Eftersom vi inte kommer att bygga om några vägar eller gator i den här delen av projektet behövs ingen vägplan. 

Tidslinje

Så här ser processen framåt ut.

1 Bygghandling upprättas 2025–2026

2 Beräknad produktion 2028–2030