Logga in
Logga in

Genomfart Säffle

Denna första planerade etapp av ombyggnaden av E45 mellan Säffle och Valnäs skjuts på framtiden

Det är av kostnadsskäl som etappen Genomfart Säffle utgår. Översynen av genomfartens utformning med exempelvis nya räcken och belysning ryms inte i projektets budget. Trafikverket ser över möjligheterna att finansiera utbyggnaden av etapp 1 och hur denna kan planeras inför framtiden.