Logga in
Logga in

Säffle–Hammar

Den elva kilometer långa sträckan mellan Säffle och Hammar ska byggas om till mötesfri landsväg för att öka trafiksäkerheten.

Vi kommer också att bygga en separat gång- och cykelväg mellan Säffle och Värmlandsbro och vidare genom Värmlandsbro, samt se över hur vi kan förbättra för kollektivtrafiken vad gäller till exempel tillgänglighet, hållplatslägen och pendelparkeringar.

Vägen kommer till största delen att gå i befintlig sträckning men på några ställen kommer kurvor att rätas ut. På sträckan planeras också en faunapassage, det vill säga en planskild överfart för djur där de kan korsa vägen på ett säkert sätt.

Under hösten 2022 hölls ett digitalt samråd för den aktuella sträckan.

Tidslinje

Ett digitalt samråd för etapp 2, sträckan Säffle-Hammar, genomfördes 30 september–20 oktober 2022.

2 Samråd på orten Våren 2023

3 Granskning av vägplan Sommaren 2023

4 Vägplan lämnas in för fastställelse Vintern 2023–2024

5 Bygghandling upprättas 2025–2026

6 Beräknad produktion 2028–2030