Logga in
Logga in

Säffle–Hammar

Den elva kilometer långa sträckan mellan Säffle och Hammar ska byggas om till mötesfri landsväg för att öka trafiksäkerheten.

Vi kommer också att bygga en separat gång- och cykelväg mellan Säffle och Värmlandsbro och vidare genom Värmlandsbro, samt se över hur vi kan förbättra för kollektivtrafiken vad gäller till exempel tillgänglighet, hållplatslägen och pendelparkeringar.

Vägen kommer till största delen att gå i befintlig sträckning men på några ställen kommer kurvor att rätas ut. På sträckan planeras också en faunapassage, det vill säga ett planskilt övergångställe för djur där de kan korsa vägen på ett säkert sätt.

Just nu pågår ett digitalt samråd för den aktuella sträckan (30 september-20 oktober år 2022).

Tidslinje

1 Samrådsmöte i Säffle Hösten 2022

2 Granskning av vägplan Våren 2023

3 Vägplan lämnas in för fastställelse Sommaren 2023

4 Bygghandling upprättas 2024–2025

5 Beräknad produktion 2028–2030