Logga in
Logga in

Översynen av Genomfart Säffle skjuts på framtiden

Den första planerade etappen av ombyggnaden av E45 mellan Säffle och Valnäs utgår. Nu fokuserar projektet på att bygga om de två övriga delsträckorna.

Det är av kostnadsskäl som etappen Genomfart Säffle skjuts på framtiden. Översynen av genomfartens utformning med exempelvis nya räcken och belysning ryms inte i projektets budget. Trafikverket ser över möjligheterna att finansiera utbyggnaden av etapp 1 och hur denna kan planeras inför framtiden.