Logga in
Logga in
Foto: Jörgen Schön

E45, Säffle–Valnäs, mötesfri landsväg I höst blir det granskning av vägplanen för sträckan Säffle–Hammar

Allmänhetens granskning av vägplanen för sträckan Säffle-Hammar var planerad att genomföras under våren/sommaren. Nu blir det istället till hösten 2024.

Alla som bor nära och berörs av ombyggnaden av E45 ska ha möjlighet att ta del av och lämna synpunkter på vägplanen. Vi har tidigare meddelat att allmänhetens granskning av den nya vägplanen för etapp 2, sträckan mellan Säffle och Hammar, skulle ske under våren/sommaren 2024. Denna granskning kommer att ske först under hösten 2024. Anledningen till att vi behöver flytta fram granskningsperioden är att länsstyrelsen behövt ytterligare några månader för att svara på Trafikverkets miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Dessutom behöver vi göra kompletteringar i detta material.   

Vi använder en MKB för att man ska få en helhetsbild av vad det planerade vägprojektet kan få för miljöpåverkan.