Logga in
Logga in

Väse, ny mötesstation och planskild korsning Vad händer i Väse i vinter?

I höst och vinter fortsätter vi att arbeta med den planskilda järnvägskorsningen på Storgatan. Samtidigt startar vi flera andra arbeten både inom och utanför stationsområdet.

Vägporten knyts ihop med Storgatan

I slutet av juli flyttades vägporten till sitt slutliga läge under järnvägsspåren. Under hösten och förvintern återstår att gjuta resterande delar av betongkonstruktionen för att koppla ihop vägporten med Storgatan. Vi planerar att släppa på biltrafiken genom vägporten under våren 2023.

Nya plattformar kommer på plats

Vi har börjat bygga nya plattformar på stationen och detta arbete kommer att pågå under höst och vinter. De nya plattformarna planeras stå färdiga till sommaren.

Nya stängsel ska förebygga spårspring

Personer som tar genvägar över järnvägsspåren är ett ökande problem. Så kallat spårspring är både farligt och olagligt. För att öka säkerheten har vi börjat bygga stängsel längs med järnvägen inom Väse tätort. Genom att förebygga spårspring minskar vi risken för personolyckor och störningar på tågtrafiken

Ett nytt dike leder till Fläskbäcken

På norra sidan av järnvägen, öster om stationen, kommer vi att gräva ett dike som leder vattnet till Fläsbäcken. Bäcken mynnar så småningom ut i Vänern. Innan vi börjar arbetet vi behöver fälla en del träd som står där diket ska grävas.