Logga in
Logga in

Väse, ny mötesstation och planskild korsning Vägporten i Väse öppnas senare än planerat

Höga grundvattenflöden har varit en utmaning under bygget av den nya planskildheten i Väse. Det är anledningen till att vi behöver flytta fram trafiköppningen i vägporten.

I ett tidigt skede planerade vi för att kunna öppna den nya vägporten på Storgatan i slutet av 2022. Men under entreprenaden har vi haft stora utmaningar med det höga grundvattenflödet. Det innebär att bygget av den nya planskildheten tar längre tid än beräknat och trafiköppning kan ske först i början av april 2023. Då kommer endast ett körfält att vara öppet för trafik. Vi planerar att hela vägporten kommer att vara öppen för trafik i maj månad.