Logga in
Logga in

Väse, ny mötesstation och planskild korsning Ekonomiska diskussioner fördröjer ombyggnaden i Väse

Vi har tidigare meddelat att ombyggnaden av Väse stationsområde försenats på grund av utmaningarna med höga grundvattenflöden under bygget av den nya vägporten. Att hantera grundvattnet under byggtiden har inneburit både tillkommande arbeten och ökade kostnader för att färdigställa entreprenaden. För tillfället är framdriften i byggprojektet låg och det pågår ekonomiska diskussioner mellan Trafikverket och entreprenören som utför ombyggnaden. Vi gör vårt yttersta för att hitta en lösning med vår entreprenör och ta fram en realistisk tidplan för att ombyggnaden av Väse stationsområde ska bli färdig.