Logga in
Logga in

Väse, ny mötesstation och planskild korsning Vår nya huvudentreprenör i Väse – Infranord

I mitten av november skrev vi kontrakt med företaget Infranord som är vår huvudentreprenör för ombyggnaden av Väse stationsområde. Det ger en trygg lösning för både akuta och mer långsiktiga arbeten.

Vi säger välkommen till Infranord som har lång erfarenhet av att bygga järnväg och infrastruktur. Vår nya entreprenör arbetar redan med att lösa de mer akuta utmaningarna i byggprojektet som bland annat är framkomligheten på Storgatan, säkerheten på stationsområdet och belysning.

Med fokus på framkomlighet och säkerhet

Inledningsvis kommer entreprenören att inrikta sig på framkomligheten på Storgatan. Det handlar om att genomföra beläggningsarbeten, installera belysning och slutföra åtgärder för att öka säkerheten på platsen. Ett exempel på det senare är den räddningsväg, en alternativ väg för utryckningsfordon, som ska byggas väster om stationsområdet.

Detta planeras för Storgatan

När det gäller vägporten under järnvägen fokuserar vi på att asfaltera klart Storgatan, så att den kan öppnas upp för dubbelriktad trafik så snart som möjligt. Vår tidsplan för detta startar i vecka 47 med förberedande arbeten i betongtråget och därefter gör vi klart tätskikt och asfaltering. Samtidigt håller vi tummarna för att temperaturen inte kryper ner för lågt vilket kan påverka vår arbetsplanering.  

Förbereder stationen inför vintersäsongen

På tågstationen arbetar vi intensivt för att få klart olika funktioner för resenärerna inför vintersäsongen. Vi har exempelvis en hel del jobb med plattformarna för att de ska fungera bättre för resandeutbyte när det blir kallare och snön lägger sig. Dessutom har vi flera öppna schakt för bland annat VA-installationer som behöver fyllas igen och färdigställas.

Vi planerar för nästa års arbeten

Samtidigt som vi jobbar med det som behöver bli klart innan årsskiftet planerar vi för de arbeten som ska ske nästa år. Det är en hel del som behöver komma på plats för att slutföra ombyggnaden av Väse stationsområde. Det är gång- och cykelvägar, staket, parkeringsplatser, planteringar och mycket annat som gör stationen till en funktionell och inbjudande knutpunkt.