Logga in
Logga in

Väse, ny mötesstation och planskild korsning Nystart för ombyggnaden av Väse stationsområde

Ombyggnaden av stationsområdet i Väse går in i en ny fas. Nu har vi en entreprenör på plats som, i ett första skede, kommer att åtgärda de saker som är viktiga för säkerhet och funktion.

Vi kommer att påbörja återstående arbeten sista veckan i oktober eller första veckan i november, beroende på vädret. Det innebär att vi kan behöva ändra i arbetsplaneringen från dag till dag. I ett första skede kommer vi att asfaltera Storgatan för att denna ska bli helt färdig med dubbelriktad fordonstrafik. När det gäller gång- och cykeltrafiken kommer denna tillfälligt att förläggas på sidan av den nyasfalterade körbanan. Detta görs för att vi behöver utföra en del arbeten på den ordinarie gång- och cykelbanan – innan den kan öppnas på nytt. När gång- och cykelbanan är färdig kommer Storgatan att få dubbelriktad trafik.

Belysningen kommer på plats

Belysningen på Storgatan är ett annat område som vi prioriterar; det ska kännas tryggt att passera genom vägporten under den mörka årstiden. Dessutom åtgärdar vi gångvägen så att den blir jämn och gåvänlig samt lätt att hålla fri från halka.

Arbeten som påverkar trafiken

Eftersom vi kommer att utföra en hel del arbeten på Storgatan blir det flera trafikom­läggningar under de närmaste veckorna. Du som kör genom Väse behöver vara uppmärksam på att vår personal rör sig i arbetsområdet och arbetar nära trafiken.

Vi gör vårt yttersta för att kunna öppna Storgatan för dubbelriktad trafik och få till en trygg och funktionell lösning för gång- och cykelvägen. Hoppas att du har överseende med de störningar som kan uppstå när vi arbetar.