Logga in
Logga in

Väse, ny mötesstation och planskild korsning Ombyggnaden av Väse stationsområde försenas

Höga grundvattenflöden och därmed tillkommande arbeten gör att ombyggnaden av Väse stationsområde tar längre tid än planerat. Nu siktar projektledningen på att bli klara senare i höst.

Vi har tidigare planerat för att ombyggnaden av Väse stationsområde skulle vara färdig i slutet av sommaren 2023. Men höga grundvattenflöden har varit en utmaning under bygget av den nya vägporten och detta orsakade förseningar i projektet.

– De stora vattenmängderna ställde till problem och det har tillkommit arbeten som vi inte kunde förutse från början, säger Arne Nyhammar som är projektledare på Trafikverket. Detta gör att vi inte lyckats hålla tidplanen under sommaren och vi behöver ytterligare tid för att bli klara med det som återstår på stationsområdet. Vi planerar för att ombyggnaden av Väse station ska bli klar senare i höst.

Tågtrafiken rullar som den ska

Tågresandet på stationen påverkas inte av förseningen. Den södra plattformen blev färdig i våras och den andra plattformen öppnades för resandeutbyte i juni. Däremot återstår arbeten med asfaltering och att lägga stenplattor på gångytorna. Vi kommer också att få bänkar, väderskydd och informationsskyltar på plats – för att skapa en komplett stationsmiljö.

Storgatan asfalteras i augusti

De slutliga arbetena som skulle göras på Storgatan under sommaren har flyttats fram. Asfaltering av Storgatan sker i augusti och vi planerar för att ta bort trafikljusen under september månad. Därefter kommer trafiken genom vägporten att vara dubbelriktad.