Logga in
Logga in

Väse, ny mötesstation och planskild korsning Snart är gång- och cykelbroarna på plats

I sommar går vi in i slutfasen av ombyggnaden av Väse stationsområde. Vi gjuter de sista delarna på Storgatan, plattformarna börjar bli klara och vi arbetar med ytorna kring stationen.

Byggprojektet i Väse tar inte semester. Under sommaren planerar vi att göra klart det som återstår på och kring stationsområdet. På stationen öppnades den andra plattformen för resandeutbyte den 12 juni. Det som återstår att göra där är att asfaltera och lägga stenplattor. Dessutom kommer vi att komplettera med bänkar, informationsskyltar och annat som underlättar tågresandet.

Nya gång- och cykelbroar lyfts på plats

Det arbete som kanske syns mest är när de två gång- och cykelbroarna lyfts på plats i månadsskiftet juni/juli. Därefter kommer vi att ansluta befintliga gång- och cykelvägar till de nya broarna. När detta är klart, i slutet av sommaren, kan du gå och cykla över vägporten på båda sidor av järnvägen. Vill du korsa järnvägen väljer du den nya gång- och cykelbanan genom vägporten.

Storgatan får sin slutliga form

De slutliga arbetena på Storgatan kommer att göras under sommaren och då blir också asfaltering och de sista delarna klara. Det betyder att trafiken kommer att gå i båda riktningarna och trafikljusen tas bort.

Gröna ytor växer fram

I slutet av entreprenaden kommer vi att göra iordning ytorna utanför stationsområdet. Det innebär att vi bland annat anlägger gräsmattor samt plantera buskar och träd. Allt för att det ska bli grönt och fint i kontrast till de hårda ytorna på stationsområdet