Logga in
Logga in

Väse, ny mötesstation och planskild korsning Trafikverket häver kontraktet med entreprenören i Väse

Ombyggnaden av Väse stationsområde har påverkats av bland annat förseningar och en låg produktionstakt. Detta har påtalats av Trafikverket, som inte sett någon förändring. Därför sades kontraktet upp den 11 oktober.

Efter att noggrant ha övervägt situation på byggplatsen i Väse har vi kommit till en punkt där Trafikverket sagt upp kontraktet med entreprenören Evolent. Detta skedde den 11 oktober. Under byggprojektets gång har det bland annat uppkommit tekniska utmaningar, som behövt hanteras och som delvis är skäl till de förseningar som uppstått. Dessutom har det under våren och sommaren varit en låg produktionstakt, i motsats till vad som är överenskommet enligt kontrakt, samt ekonomiska och säkerhetsrelaterade faktorer som påverkat framdriften. Trafikverket har under en längre tid försökt nå fram till lösningar utan framgång. Förseningen har istället ökat.

Kontraktet med entreprenören upphör omgående

Kontraktet med entreprenören Evolent AB upphör med omedelbar verkan och arbetsplatsen på Väse stationsområde tas över av Trafikverket till dess att en ny entreprenör kan vara på plats.

Vad innebär detta för ombyggnaden av stationsområdet?

Den uppkomna situationen kommer att påverka tidplanen för att färdigställa stationsområdet i Väse. Som det ser ut nu kommer inte ombyggnaden att vara klar förrän under det andra halvåret 2024. Däremot kommer vi inom den närmaste tiden att genomföra arbeten som är viktiga för säkerhet och funktion. Vårt fokus just nu är att säkra stationsområdet för att det ska fungera på ett tillförlitligt sätt under vintersäsongen 2023/2024. Vi kommer att lägga asfalt på Storgatan, ta bort trafikljusen och införa dubbelriktad trafik. Dessutom kommer vissa arbeten att utföras på gångvägar, plattformar och väntytor vid järnvägsstationen för att förbättra situationen över vintern.

Planerar och bygger färdigt

Trafikverket beklagar den situation som uppstått och de olägenheter som en förlängd byggtid medför för dig som bor i eller vistas i området. När vi åtgärdat de funktionella delarna inför vintern, kommer vi att planera och genomföra återstående arbeten så att stationsområdet blir färdigt under år 2024.