Logga in
Logga in

Väse, ny mötesstation och planskild korsning Det händer en hel del på stationsområdet

Under en periodvis riktigt kall vinter har vår entreprenör arbetat intensivt med såväl järnvägsanläggningen som vägporten på Storgatan. Vissa arbeten blir färdiga under vintern andra kräver plusgrader för att slutföras.

Vi har haft en del utmaningar i vårt byggprojekt i Väse och sedan Infranord tog över entreprenaden har fokus varit framkomligheten på Storgatan, säkerheten på järnvägsstationen och belysning. Nu när vi har hanterat de akuta åtgärderna har vi en tydligare bild av när de olika delarna av stationsområdet kan bli färdiga.

Storgatan – en säker genomfart för många trafikanter  

Förutom dubbelriktad fordonstrafik ska vägporten under järnvägen även rymma en separat gång- och cykelväg skyddad av ett vägräcke. Vi har avslutat tätningsarbetena för gång- och cykelbanan i betongtråget och kan börja återfylla och dra ledningar. Det är en rad olika ledningstyper som ska på plats: tryckledningar, dagvattenledningar och fjärrvärme. Detta arbete planeras för att i huvudsak göras i mars månad och därefter sker asfaltering i april. När gång- och cykelbanan flyttats tillbaka till sitt permanenta läge kan Storgatan slutligt öppnas för dubbelriktad trafik.

Flackare lutning för gående och cyklister

Vi har fått en del synpunkter på att den tillfälliga vägen för gående och cyklister lutar för mycket. Denna är bara en tillfällig lösning, gång- och cykeldelen kommer att höjas en hel del nere i vägporten och därefter anslutas till ramperna som leder till norra respektive södra perrongerna. Vad gäller den permanenta belysningen på Storgatan så kommer denna att kopplas in i början av april, tills vidare är det en tillfällig belysning som lyser upp i vägporten.

Vårens och sommarens arbeten

När vintern släpper sitt grepp om Värmland kommer vi att göra klart gång- och cykelbroarna samt tillfarter till dessa; vi återkommer om när detta arbete ska inledas. Även räcken ska monteras runt anläggningen, med start till våren och fram till sommaren. Då kommer vi även att arbeta med ytskikt, sätta kantsten, anlägga planteringar och gräsmattor. Det som behövs för att det ska bli grönt och fint i kontrast till de hårda ytorna på stationsområdet. Arbetet sker främst i juni och avslutas i juli–augusti.

Övriga arbeten på stationsområdet

Sedan en tid tillbaka pågår det VA-arbeten i anslutning till stationshuset. Detta, tillsammans med elektriska installationer, blir färdigt i slutet av mars. Dessutom kommer vi att göra en del åtgärder i järnvägsanläggningen. Det handlar om vissa mindre  kompletteringar både i och vid sidan av själva järnvägen. Dessa arbeten startar i slutet av mars och fortsätter in i maj. Under maj–juni blir en stor del av den slutliga utformningen på stationen färdig. Då kommer belysning, skyltar, bänkar och väderskydd på perrongerna på plats.