Logga in
Logga in

Höstens byggarbeten på Karlstad C

En god nyhet för alla Karlstadsbor är att det kommer att bullra mindre från byggarbetsplatsen. Spontningen gick betydligt smidigare än planerat och detta arbete blev färdigt första veckan i september.

Spontningen för Vikenpassagen är klar – nu kan vi schakta

Tack vare goda markförhållanden, effektiva maskiner och en gedigen insats av vår entreprenör Infrakraft är spontningsarbetet redan avklarat. Det innebär mindre störande buller för dig som bor, och vistas, nära arbetsplatsen. Det betyder också att vi kan schakta bort de massor som ska lämna plats för bygget av den nya Vikenpassagen. Som du kan se på bilden här intill har vi slagit spont på ett stort område för att kunna bygga den breda södra entrén på Vikensidan. De närmaste veckorna kommer grävmaskiner att utföra schaktning och det blir en hel del transporter av massor ut från arbetsområdet.

Gjutningsarbeten för Trädgårdslänken pågår

Vi arbetar även vidare med gjutningen av Trädgårdslänken, den nya gång- och cykelbron som växer fram över spårområdet. De arbeten som ska utföras under hösten kommer att medföra en del byggbuller – men inte alls lika störande som sommarens spontning. Vi anstränger oss för att hålla oss inom de riktvärden som Naturvårdsverket tagit fram för byggbuller (NFS 2004:15).

Om du upplever att bullret från vår arbetsplats är mycket störande och orsakar olägenhet är du välkommen att kontakta oss på Trafikverket. Du hittar kontaktuppgifter till vår markförhandlare på webbplatsens startsida under rubriken ”kontakt”.

Den nya plattformen tar form

Den nya mittplattformen, som kommer att nås via Vikenpassagen, har fått kantstöd och vi har börjat fylla upp konstruktionen med massor. Dessutom har vi monterat de bärande stolparna till plattformstaket. Vill du se hur dessa ser ut kan du titta på bilderna från byggplatsen. Även metallstommen till taket är på plats och i slutet av september börjar vi med takets träkonstruktion. Vi passar på att göra detta jobb då närliggande spår är avstängt.

När arbetar vi?

Vi arbetar på Karlstad C vardagar klockan 07.00–19.00.