Logga in
Logga in

Vi närmar oss byggstart för Vikenpassagens norra entré

Den 22 april går bygget av Karlstads resecentrum in i ett nytt skede. Då startar en del förberedande arbeten för att kunna bygga Vikenpassagens norra entré.

Vi inleder med att avgränsa ett område runt stationshuset och delar av Hamngatan. Därefter kommer vi att riva den gamla tunnelentrén, detta arbete startar den sista veckan i april. I början av maj börjar vi sponta för att kunna schakta bort massor och bereda plats för entrén till den nya Vikenpasagen.   

Två olika spontningsmetoder

Delar av spontningen kommer att ske nära stationshuset och vi behöver ta största hänsyn till den gamla byggnaden. Därför använder vi oss av en skonsam metod kallad wassera, som innebär att sponten borras ned i marken istället för att slås ned. Denna metod kommer även att kombineras med traditionell spontslagning när vi kommer längre från stationshuset. Spontningsarbetet inleds i början av maj och pågår under sommaren.

Vi jobbar skift för att bli klara med Vikenpassagen

Nu har vi trappat upp arbetsinsatsen i bygget av Vikenpassagen. Sedan början av april arbetar vi skift med att bygga den södra delen av passagen. Vi arbetar under följande tider: Måndag–fredag 06.30–02.00. Lördagar 06.30–19.30. Skiftarbetet pågår till och med första veckan i maj och det arbetas framför allt med armering och betonggjutning.

Det kan bullra till och från när vi spontar

Infrakraft, vår entreprenör, har monterat bullermätare på närliggande fastigheter på Hamngatan och mäter kontinuerligt ljudnivåerna från byggplatsen. Vi arbetar för att hålla oss inom de riktvärden som Naturvårdsverket tagit fram för byggbuller (NFS 2004:15). Om du upplever att bullret från vår arbetsplats är mycket störande och orsakar olägenhet är du välkommen att kontakta oss på Trafikverket.

Påverkan på Hamngatan och stationsområdet

Från och med måndag den 22 april kommer två körfält i en sektion närmast stationshuset att stängas av. Det innebär att det blir dubbelriktad trafik i de två återstående körfälten. Denna avstängning gäller så länge som arbetet med spontningen pågår. Samtidigt stängs genomfartstrafiken framför stationshuset av. 

Det blir färre parkeringsplatser på stationsområdet när vi arbetar där och parkeringen intill taxihuset kommer att stängas av den 22 april. Däremot kan du parkera längre västerut intill spår 21. För att komma till parkeringen nära pressbyrån kan du använda den nya infart som öppnas från Hamngatan.

Pressbyrån rivs och återuppstår

I mitten av april rivs Pressbyråns butik för att vi ska kunna genomföra en del arbeten nära stationshuset. I väntan på att en ny Pressbyråbutik ska byggas kommer en tillfällig kiosk på plats efter sommaren. I början av april revs även taxihuset för att bereda plats för Vikenpassagens norra entré.

Vilka tider arbetar vi?

Våra ordinarie arbetstider är vardagar klockan 06.30–19.00. När det gäller tider för bygget av Vikenpassagen, på den södra sidan av spårområdet, arbetar vi skift fram till början av maj.