Logga in
Logga in

När vi bygger om på Karlstad C kan det uppstå störningar i form av buller

Vissa arbeten kommer du inte att märka av medan andra bullrar lite mer. Det innebär att du under vissa perioder kan komma att störas när vi arbetar med exempelvis spontning. Här kan du läsa om våra planerade arbeten:

Brostöden för Trädgårdslänken växer fram

För tillfället pågår en rad olika arbeten inne på spårområdet. Vi river de gamla spåren för att kunna bygga om på spårområdet och tar samtidigt hand om de massor som schaktas bort när vi förbättrar dräneringen och byter ut dagvattenledningar. Vi gräver också ner åtskilliga kilometer nya kablar samtidigt som vi avlägsnar de gamla.

Det arbete som kanske syns mest är när vi bygger det södra och mittersta brostödet för Trädgårdslänken (se bilden). Där bygger vi gjutformar, armerar och gjuter markdelarna för brostöden. Du som följer bygget på avstånd upptäcker att de kraftiga stöden sakta växer upp ur marken, från vecka till vecka.

Stolpfundament för nya kontaktledningar

Karlstad C får inte bara nya spår utan även nya stolpar för de kontaktledningar som ska sättas upp. Därför arbetar vi även med att gjuta fundament för de nya stolparna. Detta arbete kommer att pågå under sommaren.

När arbetar vi?

Våra ordinarie arbetstider är klockan 06.30–18.00.
Vi kommer även att arbeta vissa helger, men inte
med bullrande arbeten.