Logga in
Logga in

Värmland Karlstad C

Karlstad C är den största knutpunkten på Värmlandsbanan och en flaskhals på den hårt trafikerade sträckan Kil–Karlstad–Kristinehamn. Därför görs en rad förbättringar på stationen i samband med att nya resecentrum byggs.

Vad?

Ombyggnad av Karlstad C som omfattar bland annat spårområdet, en ny mellanplattform Vikenpassagen och Trädgårdslänken.

Varför?

Kapacitetshöjning och skapa förutsättningar för att bygga Karlstads resecentrum i anslutning till Karlstad C.

Nuläge

Ombyggnaden av Karlstad C startade i slutet av februari. Etapp 1 inleds med grundläggningarbeten för Vikenpassagen samt södra och mittersta brostöden för den nya Trädgårdslänken.

Om projektet

Karlstad C – hjärtat av Karlstads resecentrum

Tillsammans med Karlstads kommun, Jernhusen och Region Värmland ska vi bygga ett nytt resecentrum vid Karlstads centralstation. Trafikverkets del i samarbetsprojektet är att bygga nya spår, en ny mellanplattform och Vikenpassagen – en bred, ljus tunnel som gör det enkelt för gående och cyklister att röra sig mellan centrum, resecentrum och stadsdelarna söder om järnvägen. Vi bygger även en ny passage över järnvägen – Trädgårdslänken – en gångbro som förenar stadsdelarna norr och söder om järnvägen. När Karlstads resecentrum står klart blir det ett nav för resande i Värmland.

De olika delprojekten på Karlstad C

Tåg i tid förbättrar tågtrafiken

För att skapa samsyn om behovet av åtgärder på Värmlandsbanan startade Trafikverket, Region Värmland och Karlstad kommun 2011 projektet Tåg i tid. Övergripande syfte med Tåg i tid är att förbättra kapaciteten för nationell och regional gods- och persontrafik på Värmlandsbanan. Det handlar också om att förbättra samverkan mellan nationell, regional och lokal kollektivtrafik genom att utveckla ett resecentrum i anslutning till Karlstad C. 

Så påverkas trafiken

Trafiken kring Karlstad C kan påverkas när vi bygger om på stationsområdet.

Från och med måndag den 22 april kommer två körfält i en sektion närmast stationshuset att stängas av (se bilden nedan). Det innebär att det blir dubbelriktad trafik i de två återstående körfälten. Denna avstängning gäller så länge som arbetet med spontningen pågår. Samtidigt stängs genomfartstrafiken framför stationshuset av.

Övergångsstället väster om stationshuset stängs den 22 april och gående och cyklister hänvisas till det östra övergångsstället. Varken gående eller cyklister kan ta sig fram på den södra sidan av Hamngatan förbi stationshuset. Däremot kan du ta dig till stationshuset via det östra övergångsstället. För dig som reser med tåg är perrongen bakom tågstationen öppen som vanligt och nås från kortsidan av stationshuset (Pressbyråsidan).

Från och med den 22 april stängs busshållplats Centralstationen och Värmlandstrafiks bussar tar en annan körväg in till centrum. Busshållplatsen kommer att vara stängd så länge som arbetet med Karlstads resecentrum pågår.

Läs mer om hur bussarna kör på Värmlandstrafiks webbplats: Nya körvägar för busstrafiken förbi Karlstad centralstation från 22 april - Värmlandstrafik (varmlandstrafik.se)

Tidsplan

Här nedan kan du läsa om de olika etapper som projektet är indelat i och när de olika delarna kommer att byggas.

Byggstarten för den första etappen är i februari 2023. Denna etapp omfattar ombyggnad av spår 4-6, södra delen av Vikenpassagen och en ny mellanplattform. Dessutom kommer vi att bygga den södra halvan av bron Trädgårdspassagen.

Den andra etappen omfattar spår 1-3, spår 21 och norra delen av Vikenpassagen. Vi kommer även att bygga om den befintliga plattformen och färdigställa norra halvan av Trädgårdslänken.

Under etapp 3 bygger vi klart de sista delarna av Vikenpassagen (på norra sidan) och bland annat ramper till plattformar.

Nyheter

Ta en framtidstitt på Karlstads Resecentrum!

Läs och ladda hem dokument

Kontakt

Niklas Gunnarsson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 22 52

Anna Iverlund

Markförhandlare

Telefon: +46 10-124 31 72