Logga in
Logga in

Värmland Karlstad C

Karlstad C är den största knutpunkten på Värmlandsbanan och en flaskhals på den hårt trafikerade sträckan Kil–Karlstad–Kristinehamn. Därför görs en rad förbättringar på stationen i samband med att nya resecentrum byggs.

Vad?

Ombyggnad av Karlstad C som omfattar bland annat spårområdet, en ny mellanplattform Vikenpassagen och Trädgårdslänken.

Varför?

Kapacitetshöjning och skapa förutsättningar för att bygga Karlstads resecentrum i anslutning till Karlstad C.

Nuläge

Ombyggnaden av Karlstad C startade i slutet av februari. Etapp 1 inleds med grundläggningarbeten för Vikenpassagen samt södra och mittersta brostöden för den nya Trädgårdslänken.

Om projektet

Karlstad C – hjärtat av Karlstads resecentrum

Tillsammans med Karlstads kommun, Jernhusen och Region Värmland ska vi bygga ett nytt resecentrum vid Karlstads centralstation. Trafikverkets del i samarbetsprojektet är att bygga nya spår, en ny mellanplattform och Vikenpassagen – en bred, ljus tunnel som gör det enkelt för gående och cyklister att röra sig mellan centrum, resecentrum och stadsdelarna söder om järnvägen. Vi bygger även en ny passage över järnvägen – Trädgårdslänken – en gångbro som förenar stadsdelarna norr och söder om järnvägen. När Karlstads resecentrum står klart blir det ett nav för resande i Värmland.

De olika delprojekten på Karlstad C

Tåg i tid förbättrar tågtrafiken

För att skapa samsyn om behovet av åtgärder på Värmlandsbanan startade Trafikverket, Region Värmland och Karlstad kommun 2011 projektet Tåg i tid. Övergripande syfte med Tåg i tid är att förbättra kapaciteten för nationell och regional gods- och persontrafik på Värmlandsbanan. Det handlar också om att förbättra samverkan mellan nationell, regional och lokal kollektivtrafik genom att utveckla ett resecentrum i anslutning till Karlstad C. 

Tidsplan

Här nedan kan du läsa om de olika etapper som projektet är indelat i och när de olika delarna kommer att byggas.

Byggstarten för den första etappen är i februari 2023. Denna etapp omfattar ombyggnad av spår 4-6, södra delen av Vikenpassagen och en ny mellanplattform. Dessutom kommer vi att bygga den södra halvan av bron Trädgårdspassagen.

Den andra etappen omfattar spår 1-3, spår 21 och norra delen av Vikenpassagen. Vi kommer även att bygga om den befintliga plattformen och färdigställa norra halvan av Trädgårdslänken.

Under etapp 3 bygger vi klart de sista delarna av Vikenpassagen (på norra sidan) och bland annat ramper till plattformar.

Nyheter

Så påverkas trafiken

Trafiken kring Karlstad C kan påverkas när vi bygger om på stationsområdet.

Läs och ladda hem dokument

Vad gör vi när vi spontar och varför låter det?

Kontakt

Niklas Gunnarsson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 22 52

Anna Iverlund

Markförhandlare

Telefon: +46 10-124 31 72