Logga in
Logga in

Vikenpassagen

Den 27 februari 2023 stänger vi Vikentunneln för att bygga om den till en bred, ljus och välkomnande passage. Den nya Vikenpassagen blir 10 meter bred och får gott om plats för både gående, cyklister och resenärer.

Vikentunneln stängs under tre års tid

Innan den nya passagen kan byggas måste Vikentunneln rivas och under den 3 år långa byggtiden kommer förbindelsen att vara stängd. Den långa byggtiden beror på att Vikenpassagen byggs i två etapper samtidigt som vi bygger om spårområdet – och dessutom behöver anpassa arbetet till tågtrafiken på Karlstad C.

En viktig passage för Karlstadbor och resenärer

När Vikenpassagen står färdig blir den en ljus och trygg länk för de gående och cyklister som rör sig mellan centrum, Karlstads resecentrum och stadsdelarna söder om järnvägen. Även resenärer kommer att använda Vikenpassagen för att ta sig till den nya mellanplattform som ska byggas. Tack vare flackare ramper, hissar och rulltrappor blir passagen tillgänglig för alla.

Alternativa vägar för dig som brukar använda tunneln

Det kommer att bli en något längre promenad för dig som brukar gå eller cykla genom Vikentunneln. Under tiden Vikentunneln är stängd finns det två alternativa gång- och cykelvägar: via Löfbergsviadukten eller Klaraborgsviadukten. Vi kommer att skylta tydligt så att du enkelt kan välja den väg som passar bäst.

Alternativa vägar när Vikentunneln är stängd

Tätare busstrafik i området under byggtiden

Värmlandstrafik utökar sin busstrafik i området från och med den 11 december 2022. Det innebär tätare turer och även möjlighet för dig som bor i området att få ett kostnadsfritt busskort på utvalda hållplatser medan Vikentunneln är avstängd. Du som bor nära Vikentunneln i Viken eller i Tingvallastaden, och behöver hjälp att ta dig mellan Viken och centrum under tiden som tunneln är stängd, kan ansöka om Vikenbusskortet. Läs mer om detta på karlstad.se/vikenbusskort