Logga in
Logga in

Nya spår och ny mellanplattform

Värmlandsbanan är landets mest trafikerade enkelspårsbana och Karlstad C är något av en flaskhals på den hårt trafikerade sträckan mellan Kil och Kristinehamn. För att öka kapaciteten gör vi förbättringar på Karlstad C.

Vi bygger om spårområdet

Under den första etappen av ombyggnaden av Karlstad C bygger vi om den södra delen av spårområdet samtidigt som vi bygger den södra halvan av Vikenpassagen. Dessutom kommer vi att anlägga en ny mellanplattform som får fyra plattformslägen. Det innebär att fler persontåg kan trafikera stationen. Resenärer ska smidigt kunna ta sig till mellanplattformen via Vikenpassagen där hissar och rulltrappor gör resandet tillgängligt för alla. Den andra etappen av ombyggnaden omfattar det norra spårområdet och den resterande halvan av Vikenpassagen. Etapp två planeras pågå från sommaren 2024 till och med hösten 2025.    

Tågen går under hela byggtiden

En förutsättning för ombyggnaden av Karlstad centralstation är att tågtrafiken ska kunna rulla under hela byggtiden. Genom att dela upp bygget av spårområdet, och Vikenpassagen, i två etapper kan tågtrafiken gå under hela byggnationen. I första skedet kommer tågen att gå på spåren närmast stationshuset och därefter, när etapp 1 är färdig, flytta över till de nya spåren närmast Viken.

Det nya mötesspåret mellan Karlstad C och Karlstad Östra är klart

Det första steget att förbättra kapaciteten på Karlstad centralstation togs redan i december 2019. Då stod det nya mötesspåret mellan Karlstad C och Karlstad Östra klart. Spåret som är 1100 meter långt bidrar till att fler gods- och persontåg kan trafikera stationen.