Logga in
Logga in

Trädgårdslänken

Vi på Trafikverket har även fått uppdraget att bygga en ny passage över järnvägen – Trädgårdslänken – en gångbro som förenar stadsdelarna norr och söder om järnvägen. En länk mellan Västra Torggatan och Stadsträdgården.

Ytterligare en passage över järnvägen

Den nya bron innebär att vi får ytterligare en passage över järnvägsspåren och det blir enklare att ta sig mellan Karlstads centrum och stadsdelarna söder om järnvägen. Brons södra brofäste kommer att stå utanför Stadsträdgården. På så vis får staden ett sammanhållet gångstråk mellan två viktiga grönområden: Stadsträdgården och Sandgrundsudden.

Smidig länk för gående och resenärer

Förutom att Trädgårdslänken underlättar för de som vill ta sig mellan stadens södra och norra delar blir det enkelt för tågresenärer att ta sig till de båda ytterperrongerna och andra resenärsfunktioner. Det kommer att finnas trappor och hissar på båda sidor om bron och till mittenplattformen.

Grönt är skönt

Trädgårdslänken blir något så unikt som en grönskande gångbro. I trapporna planteras träd och mitten av brospannet får en parkzon med växtbäddar, pergolor och inbjudande sittplatser. Här kan man slå sig ner och få en fin överblick över stadens centrala delar – drygt sju meter över marken. Det glasade räcket ger både fri utsikt och en säker avgränsning.

Ett brobygge i etapper

Tyvärr har vi inte möjlighet att påbörja bygget av Trädgårdslänken innan Vikenpassagen börjar byggas. Däremot kommer vi att starta byggnationen av det södra brofästet under 2023. Bron planeras att stå klar under 2025.