Logga in
Logga in

Laxå-Kil, spår- och växelbyte Nu startar den sista etappen av spårbytet

Den 24 maj startar vi med den tredje och sista etappen av spår- och växelbytet på Värmlandsbanan. Det är sträckan mellan Kristinehamn och Laxå som ska få ny räls, nya slipers och nya växlar.

Tågtrafiken ersätts med bussar

Arbetet kommer att pågå i cirka 10 veckor och beräknas vara klart den 4 augusti 2023. Under tiden vi jobbar med spårbytet kommer tågtrafiken att vara avstängd på sträckan och ersättas med bussar. När den sista etappen är färdig har vi bytt ut 11 mil järnvägsspår mellan Kil och Laxå. Resultatet blir en robust och mer pålitlig järnväg med skarvfria spår som ger ett bekvämt och tyst tågresande. Det är förbättringar som även bidrar till ökad säkerhet på banan.

Dessa sträckor arbetar vi på i sommar

Spårbytet mellan Kristinehamn och Laxå är uppdelat på fyra sträckor och tidsperioder:

  • Laxå–Degerfors vecka 21–27 
  • Laxå–Kristinehamn vecka 27–28
  • Strömtorp–Kristinehamn vecka 28–32
  • Kristinehamns bangård vecka 30–31

När vi arbetar kan det bullra en del

Spårbytet på Värmlandsbanan kan orsaka störande buller för dig som bor nära järnvägen. Eftersom spårbytestågen, som utför arbetet, förflyttar sig längs spåret blir störningen tillfällig. Vi kommer att arbeta på spåret både dagtid och nätter.

Vi hoppas att du har överseende med de störningar som kan uppstå.