Logga in
Logga in

Värmland Laxå-Kil, spår- och växelbyte

Mellan Kil och Laxå ligger många mil med slitna järnvägsspår. Därför kommer vi att byta ut både räls, slipers och växlar på en sträcka av cirka 110 km. Genom att rusta upp banan skapar vi en robust och pålitlig järnväg.

Vad?

Vi byter ut räls, slipers och växlar mellan Kil och Laxå.

Varför?

För att skapa en robust och pålitlig järnväg och på så vis öka driftsäkerheten.

Nuläge

Företaget Infrakraft har tilldelats totalentreprenaden för spår- och växelbytet mellan Laxå-och Kil.

Om projektet

Värmlandsbanan är Sveriges mest trafikerade enkelspåriga järnväg med omfattande gods- och persontrafik. Större delen av banan har låg teknisk standard vilket medför höga underhållskostnader och störningar för tågtrafiken. Även spårväxlarna har nått slutet av sin tekniska livslängd. Vi kommer därför att byta ut det gamla spåret mot skarvfri räls på betongslipers på en sträcka av närmare 110 km. Dessutom byts spårväxlarna ut till robustare och driftsäkrare växlar som behöver mindre underhåll. 

Samtidigt som vi gör detta arbete förbättrar vi ballasten längs med hela sträckan. Detta görs genom så kallad ballastrening och vi kommer även att byta ut ballasten där det behövs.

Ett omfattande arbete som startar sommaren 2022

Att rusta upp järnvägen på denna långa sträcka är ett omfattande arbete som kommer att pågå under sex års tid. Därför kommer spår-och växelbytet att koncentreras till olika delar av sträckan. Längs järnvägen finns även ett antal järnvägsbroar som ska ses över. Det innebär att vi byter ut ballasten i så kallade trågbroar och inspekterar insidan av trågen. Dessutom ska delar av broarnas stålkonstruktion att målas om. Det är företaget Infrakraft som blivit tilldelade totalentreprenaden för spår- och växelbytet mellan Laxå och Kil.

Förarbeten i spåret utfördes 2019-2020 

Förarbeten inför det kommande spårbytet inleddes under 2019 och dessa arbeten fortsatte under 2020. Det handlade framför allt om att lokalisera kablar, att sänka vissa kablar i banvallen, inmätning och att ta markprover för miljöanalys. Detta arbete utfördes utan att påverka tågtrafiken på sträckan.

Projektet bidrar till:

  • förbättrad pålitlighet och punktlighet
  • kortare restid Karlstad-Stockholm
  • möjligheter att utöka godstrafiken
  • att öka säkerheten på Värmlandsbanan.

Bakgrund

För att skapa samsyn om behovet av åtgärder på Värmlandsbanan startade Trafikverket, Region Värmland och Karlstad kommun 2011 projektet Tåg i tid. Övergripande syfte med Tåg i tid är att förbättra kapaciteten för nationell och regional gods- och persontrafik på Värmlandsbanan. 

Tidsplan

Förberedande arbeten i form av lokalisering av kablar, sänkning av kablar i banvallen och inmätning. Dessutom har vi tagit en mängd markprover för miljöanalys.

Projektering av spårbytet.

Företaget Infrakraft tilldelades totalentreprenaden för spår- och växelbytet mellan Laxå-och Kil.

Byggstart i juni 2022. Spår- och växelbytet planeras vara klart under hösten 2024.

Nyheter

Läs och ladda hem dokument

Så funkar ett spårbyte

Kontakt

Jörgen Olofsson

Telefon: +46 10-123 20 75