Logga in
Logga in

Värmland Välsviken, mötesstation

I december 2021 öppnades nya mötesspåret i Välsviken. Det är den andra färdiga deletappen av projektet Tåg i tid som utvecklar tågtrafiken på Värmlandsbanan. Nu kan långa tåg mötas vid stationen utan att behöva stanna.

Vad?

Vi har byggt en 1600 meter lång mötesstation, ytterligare en plattform samt gång- och cykelport under järnvägen.

Varför?

Öka kapaciteten på banan och möjlighet till resandeutbyte.

Nuläge

Det nya mötesspåret öppnade för trafik i mitten av december 2021.

Om projektet

Det nya mötesspåret i Välsviken är ytterligare en av flera stora förbättringar som genomförts på Värmlandsbanan. Detta bidrar till att fler tåg kan trafikera banan, tågtrafiken blir punktligare och det går snabbare att få igång trafiken efter ett stopp.

En ombyggd station för framtidens tågtrafik

En förutsättning för att kunna öka kapaciteten och punktligheten på Värmlandsbanan är bland annat att bygga fler mötesspår, ett av dessa har vi byggt i Välsviken. Det nya mötesspåret som är 1600 meter långt gör det möjligt för långa tåg att mötas utan att stanna på stationen. Dessutom har vi byggt en ny plattform och förlängt den befintliga med 50 meter.

Gång- och cykeltunnel ersätter bro

Vi har också byggt en gång- och cykelpassage under järnvägen som ersätter den tidigare bron som låg öster om järnvägsstationen. Med hjälp av denna passage, en så kallad gång- och cykelport, kan du smidigt ta dig till plattformarna via trappor och tillgänglighetsanpassade ramper. Porten ansluter till gång- och cykelvägen upp mot Välsvikens handelsområde – och till strövområdet söder om järnvägen.

Varför har vi byggt om stationen?

Värmlandsbanan, som sträcker sig från Laxå till Charlottenberg, är Sveriges mest trafikerade järnväg med enkelspår. På banan går både person- och godståg och för att förbättra kapaciteten planerar vi en rad åtgärder längs med spåret. Det är förbättringar som kommer att ge punktligare och tätare tågtrafik samt underlätta näringslivets transporter. En annan fördel är möjligheterna att arbetspendla både inom Värmland men även till exempelvis Oslo och Stockholm.

Bakgrund

För att skapa samsyn om behovet av åtgärder på Värmlandsbanan startade Trafikverket, Region Värmland och Karlstad kommun 2011 projektet Tåg i tid. Övergripande är syftet att förbättra kapaciteten för nationell gods- och persontrafik på Värmlandsbanan. Det handlar också om att förbättra samverkan mellan nationell, regional och lokal kollektivtrafik genom att utveckla ett resecentrum i anslutning till Karlstad C. 

Tidslinje

I maj 2020 började vi bygga det nya mötesspåret i Välsviken.

Gång- och cykelbron över järnvägen vid Välsviken station rivs i april-maj 2021. Den ersattes av en ny gång- och cykeltunnel under järnvägen.

Ny bro över Kroppkärrsbäcken klar i augusti 2021.

Den nya gång- och cykeltunneln under järnvägen öppnades i december 2021.

På luciadagen öppnades det nya långa mötesspåret i Välsviken för tågtrafik.

Kontakt

Niklas Gunnarsson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 22 52