Logga in
Logga in

Värmland Pråmkanalen

Pråmkanalen är den första klara deletappen av projektet Tåg i tid som ska utveckla tågtrafiken på Värmlandsbanan. Nu har vi byggt bort den flaskhals som begränsar tågtrafiken över Karlstad C. Men fler projekt återstår.

Vad?

Nytt mötesspår mellan Karlstad C och Karlstad Ö samt en ny järnvägsbro över Pråmkanalen.

Varför?

Höja kapaciteten på Värmlandsbanan.

Nuläge

I slutet av april 2018 började vi bygga det nya mötesspåret och i december 2019 öppnades det för tågtrafik.

Om projektet

Trafikverket startade projektet med att bygga ett nytt mötesspår, och en ny bro över Pråmkanalen, i slutet av september 2018. Bygget av det nya spåret påbörjas under våren 2019 och i mitten av december 2019 släppte vi på vi på tågtrafiken.

Varför byggde vi?

Det nya mötesspåret från Karlstad C över Pråmkanalen till Karlstad Östra bangård gör att vi kan öka kapaciteten för godståg utanför stationsområdet. Mötesspåret frigör en del spår som i sin tur kan leda till ökad persontrafik inne i Karlstad. Mötesspåret är ungefär 1 100 meter långt och stora delar av spåret har byggts på redan spårbelagda områden. Vi har även byggt en ny järnvägsbro över Pråmkanalen. 

Syftet med detta ombyggnadsprojekt har varit att öka kapaciteten på Värmlandsbanan och att snabbare kunna återställa trafiken efter störningar. Dessutom minskar risken för förseningar. Projektet finns med i nationell plan och genomförandet av Pråmkanalen är, tillsammans med det närliggande projektet Väse, en förutsättning för att kunna påbörja om- och tillbyggnad av Karlstad C. Det i sin tur krävs för att möjliggöra ett resecentrum och fortsatt stadsutveckling.

Tåg i tid i Värmland

För att skapa samsyn om behovet av åtgärder på Värmlandsbanan startade Trafikverket, Region Värmland och Karlstad kommun 2011 projektet Tåg i tid. 

Tidslinje

Järnvägsprojektet startar startar.

Byggstart av det nya mötesspåret och en ny järnvägsbro.

Mötesspåret invigs och öppnas för trafik på Luciadagen i december 2019.

Kontakt

Åsa Ekholm Kjörsträd

Projektledare

Telefon: +46 10-123 67 56