Logga in
Logga in

Västerbotten E4, Broänge-Daglösten, mötesfri väg

Trafikverket ska bygga om sträckan Broänge–Daglösten på E4 till mötesfri väg. Vägen blir utformad som 2+1 väg med omkörningssträckor och mitträcke.

Vad?

2+1 väg med omkörningssträckor och mitträcke.

Varför?

Öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Nuläge

Vägplanen fastställd men överklagad.

Om projektet

Syftet med ombyggnationen av den cirka 13 kilometer långa sträckan är att göra vägen säkrare och mer framkomlig för samtliga trafikanter. Trafikmiljön ska helt enkelt bli tryggare för såväl boende och pendlare som yrkeschaufförer. Vägen kommer att breddas och en rad olika säkerhetsåtgärder ska genomföras.

Planerade arbeten

  • Mötesfri väg med omkörningssträckor och mitträcke
  • Breddning av vägen från 9 till 14 meter
  • Byggnation av nya korsningar
  • Stängning av anslutningsvägar
  • Byggnation av enskilda vägar
  • Gång- och cykelport i Broänge
  • Faunapassage Hökmarksberget
  • Anlägga viltstängsel
  • Vidta bullerskyddsåtgärder
  • Ny bro över Mångbyån

Byggnationen beräknas starta 2027.

Tidsplan

1 Byggstart Planerad till 2027

2 Klart Beräknat till 2029

Fler projekt för mötesfri väg på E4 i Västerbotten

Kontakt

Gunilla Björklund

Projektledare

Telefon: +46 10-123 84 09