Logga in
Logga in

E4, mötesfri väg i Västerbotten

Trafikverket vill öka trafiksäkerheten och framkomligheten på E4 i Västerbotten och planerar för mötesfri 2+1-väg.

Vi bygger om vägen till mötesfri 2+1-väg, med omkörningssträckor och mitträcke. Vägen breddas från 9 till 14 meter. Många anslutningsvägar längs E4 stängs och ersätts med mer trafiksäkra korsningar eller knyts ihop med enskilda vägar.

Ombyggnaden sker i fem olika etapper. Dessutom finns ytterligare två etapper som inte är mötesfria, dessa saknar finansiering och är därför vilande. Läs mer om varje etapp nedan.

När alla etapper är färdigbyggda kommer hela E4 i Västerbotten att vara mötesfri. Hastigheten på sträckorna kommer att höjas till 110 km/h när de blivit mötesfria.

Nuläge

  • Djäkneboda-Bygdeå: Byggnation avslutades hösten 2022.
  • Sikeå-Gumboda: Mötesfri väg klar hösten 2023. 
  • Gumboda-Grimsmark: Planering. Byggstart planeras till 2025.
  • Grimsmark-Broänge: Vilande i väntan på finansiering.
  • Broänge-Daglösten: Planering. Byggstart planeras till 2027.
  • Daglösten-Ljusvattnet: Planering. Byggstart tidigast 2029.
  • Ljusvattnet-Yttervik: Vilande i väntan på finansiering.

Kontakt

Anneli Lindberg

Projektledare Djäkneboda-Bygdeå och Sikeå-Gumboda

Telefon: +46 10-123 93 55

Gunilla Björklund

Projektledare Gumboda-Grimsmark, Broänge-Daglösten, Daglösten-Ljusvattnet och Ljusvattnet-Yttervik

Telefon: +46 10-123 84 09

Grimsmark-Broänge

Trafikverkets Kontaktcenter

Telefon: 0771-921 921