Logga in
Logga in

Västerbotten E4, Grimsmark-Broänge, mötesfri väg

Trafikverket planerar att bygga en mötesseparerad väg med mitträcke mellan Grimsmark-Broänge för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Vad?

2+1 väg med omkörningssträckor och mitträcke.

Varför?

Öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Nuläge

Projektet är vilande. Finansiering saknas.

Om projektet

Projektet är i dagsläget vilande i väntan på finansiering.

Tidsplan

1 Byggstart Projektet är vilande.

Fler projekt för mötesfri väg på E4 i Västerbotten