Logga in
Logga in

Västerbotten E4, Gumboda-Grimsmark, mötesfri väg

Vi planerar att bygga om sträckan mellan Gumboda och Grimsmark till mötesfri landsväg 2+1 med omkörningssträckor och mitträcke. Vägen kommer att bli 14 meter bred.

Vad?

2+1 väg med omkörningssträckor och mitträcke.

Varför?

Öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Nuläge

Arbete med bygghandling pågår.

Om projektet

De flesta anslutningsvägar längs E4 på denna vägsträcka kommer att stängas och ersättas med enskilda vägar och nya korsningar. Därmed får vi en säkrare trafikmiljö.

Planerade arbeten

 • Mötesfri väg med omkörningsfält och mitträcke
 • Nya korsningar
 • Nya så kallade vänstersvängsöglor
 • Breddning av vägen från 9 till 14 meter
 • Stängning av anslutningsvägar
 • Byggnation av enskilda vägar
 • Säkra vägens sidoområden
 • Gång- och cykelport i Ånäset
 • Ny bro över Flarkån
 • Ny bro över Kålabodaån och ny sträckning av E4
 • Anlägga viltstängsel och två planskilda faunapassager
 • Vidta bullerskyddsåtgärder

Tidsplan

1 Byggstart Planerad till 2025

2 Klart Beräknat till 2028

Fler projekt för mötesfri väg på E4 i Västerbotten

Kontakt

Anneli Lindberg

Projektledare

Telefon: +46 10-123 93 55