Logga in
Logga in

Västerbotten E4, Ljusvattnet-Yttervik, mötesfri väg

Sträckan som ligger längs E4 i Västerbotten planeras att byggas om till mötesfri väg. Det blir 2+1 väg med omkörningssträckor och mitträcke.

Vad?

2+1 väg med omkörningssträckor och mitträcke.

Varför?

Öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Nuläge

Projektet är vilande, finansiering saknas.

Om projektet

Projektet är i dagsläget vilande i väntan på finansiering.

Tidsplan

Projektet är vilande i väntan på finansiering.

Fler projekt för mötesfri väg på E4 i Västerbotten