Logga in
Logga in

Västerbotten E4, Daglösten-Ljusvattnet, mötesfri väg

Vi planerar att bygga om sträckan Daglösten-Ljusvattnet till mötesfri väg. Vägen blir utformad som 2+1 väg med omkörningssträckor och mitträcke.

Vad?

2+1 väg med omkörningssträckor och mitträcke.

Varför?

Öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Nuläge

Planering. Färdigställer vägplanen efter granskning.

Om projektet

Syftet med ombyggnationen är att göra sträckan säkrare och mer framkomlig för samtliga trafikanter. Trafikmiljön ska helt enkelt bli tryggare för såväl boende och pendlare som yrkeschaufförer. Vägen kommer att breddas och en rad olika säkerhetsåtgärder ska genomföras.

Planerade arbeten

  • Mötesfri väg med omkörningssträckor och mitträcke
  • Breddning av vägen från 9 till 14 meter
  • Byggnation av nya korsningar
  • Stängning av anslutningsvägar
  • Byggnation av enskilda vägar
  • Utbyggnad rastplats Ljusvattnet
  • Gång- och cykelport under E4 i Övre Bäck
  • Faunabro över E4 vid Anderstorp
  • Anlägga viltstängsel
  • Bullerskyddsåtgärder.

Tidsplan

1 Granskning Sommaren 2023

2 Fastställelseprövning Våren 2024

3 Byggstart Preliminärt 2029

Fler projekt för mötesfri väg på E4 i Västerbotten

Kontakt

Gunilla Björklund

Projektledare

Telefon: +46 10-123 84 09

Tobias Pettersson

Projektingenjör

Telefon: +46 10-123 75 30