Logga in
Logga in

Västerbotten E4, trafikplats Sikeå

Vi planerar att bygga en trafikplats i korsningen mellan E4 och väg 651/667 i Sikeå för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Vad?

Ny trafikplats i Sikeå.

Varför?

Öka trafiksäkerhet och framkomlighet för trafikanter.

Nuläge

Arbete med vägplan.

Om projektet

Korsningen mellan E4 och väg 651/667 i Sikeå är problematisk och olyckstillbud uppstår. Vi planerar därför att bygga en planskild trafikplats på väg E4 vid korsning med anslutande väg 667 mot Sikeå och väg 651 mot Robertsfors. En planskild trafikplats innebär ökad trafiksäkerhet, och framkomlighet, både för både trafik på E4 och den lokala trafiken.

Tidsplan

.

1 Byggstart Våren 2023

2 Klart Tidigast hösten 2024

Översiktsritning

Översiktsritning för trafikplats Sikeå. Se större bild (pdf-fil, 5,3 MB, öppnas i nytt fönster)

Projekt för mötesfri väg på E4 i Västerbotten

Kontakt

Gunilla Björklund

Projektledare

Telefon: +46 10-123 84 09