Logga in
Logga in

Västerbotten E4, trafikplats Sikeå

Vi bygger en trafikplats i korsningen mellan E4 och väg 651/667 i Sikeå för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Vad?

Ny trafikplats i Sikeå.

Varför?

Öka trafiksäkerhet och framkomlighet för trafikanter.

Nuläge

Bygget av trafikplatsen pågår.

Om projektet

Korsningen mellan E4 och väg 651/667 i Sikeå är problematisk och olyckstillbud uppstår. Vi ska därför bygga en planskild trafikplats på väg E4 vid korsning med anslutande väg 667 mot Sikeå och väg 651 mot Robertsfors. En planskild trafikplats innebär ökad trafiksäkerhet, och framkomlighet, både för både trafik på E4 och den lokala trafiken.

Det här ska vi bygga

  • En planskild korsning mellan E4 och vägarna 651 och 667.
  • En gång- och cykelväg på nya bron över E4 och längs vägarna 651 och 667 som kopplas samman med befintlig gång- och cykelväg.
  • En skoterport under E4.
  • Busshållplats/bussvändslinga och pendlarparkering som placeras på den södra sidan av väg 651. Dit flyttas logen.
  • Viltstängsel som ansluter till befintligt stängsel.

Trafikpåverkan

Framkomligheten kommer att vara begränsad bl a på grund nedsatt hastighet och omledning via ramper vid sidan om E4. Nya tillfälliga utfarter och infarter från Robertsfors och Sikeå hamn. 

Byggtrafik och transporter förekommer under hela byggtiden. Tänk på att vägen är en arbetsplats så ta det försiktigt, håll hastighetsbegränsningarna och följ skyltningen.

Aktuellt

Väg 667 och passagen mellan östra sidan av E4 och samordningsparkeringen stängs till augusti nästa år
(2023-08-22)

Arbetet med den nya trafikplatsen på E4 i Sikeå går vidare. Arbetet påverkar både fordons- och kollektivtrafiken.

Från och med tisdag den 15 augusti stängs väg 667, från E4 mot Sikeå hamn, av för all trafik. Vägen behöver stängas av säkerhetsskäl under arbetet med ramper och bro över E4. Väg 667 kommer att vara stängd till och med augusti 2024. Fordonstrafiken hänvisas till väg 688 för att ta sig norrut och söderut på E4. 
Karta över hur fordonstrafiken påverkas (pdf-fil)

Av säkerhetsskäl kommer det under samma tid inte vara möjligt för gående eller cyklister att passera mellan den östra sidan av E4 och den nya samordningsparkeringen på den västra sidan. För att åka buss hänvisas de istället till hållplats E4 Legde. Gång- och cykeltrafikanter som ska ta sig till och från hållplats E4 Legde hänvisas till Gamla Kustlandsvägen som går parallellt med E4. Använd inte E4 för att ta er till hållplats E4 Legde. Följ skyltningen.

Det är förbjudet att passera genom arbetsområdet för den nya trafikplatsen, där pågår ett intensivt arbete med tunga maskiner.

Karta över hur kollektivtrafiken påverkas (pdf-fil)

Länstrafiken Västerbotten

 

Ny trafikplats i Sikeå för ökad säkerhet (2023-03-21)

Nu börjar Trafikverket att bygga en trafikplats i korsningen mellan E4 och väg 651/667 i Sikeå. Syftet är att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

-  Vi kommer att bygga en planskild korsning, där även gång- och cykeltrafiken kommer att rymmas, mellan E4 och vägarna 651 och 667. Utöver det kommer vi att underlätta för pendlare och kollektivtrafiken med ny busshållplats och en pendlarparkering, säger Anneli Lindberg, projektledare vid Trafikverket.

Korsningen mellan E4 och väg 651/667 i Sikeå är problematisk i nuläget och olyckstillbud uppstår. Vi planerar därför att bygga en planskild trafikplats på väg E4 vid korsning med anslutande väg 667 mot Sikeå och väg 651 mot Robertsfors. En planskild trafikplats innebär ökad trafiksäkerhet, och framkomlighet, både för både trafik på E4 och den lokala trafiken.

- Arbetet startar i början av april då vi börjar med pendlarparkeringen och busshållplatsen. När det arbetet är klart kommer vi att flytta logen Tövalite dit, vilket känns kul. Under sommaren kommer sedan ramperna på den östra sidan av E4 att byggas och trafiken kommer då att flyttas dit under tiden för arbetet med själva bron, säger Anneli Lindberg, projektledare vid Trafikverket.

Projektet beräknas vara klar hösten 2024.

Tidsplan

.

1 Byggstart April 2023

2 Klart Hösten 2024

Översiktsritning

Översiktsritning för trafikplats Sikeå. Se större bild (pdf-fil, 5,3 MB, öppnas i nytt fönster)

Projekt för mötesfri väg på E4 i Västerbotten

Kontakt

Anneli Lindberg

projektledare

Telefon: +46 10-123 93 55


Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Anneli Lindberg
Kommunikatör
Eva-Lotta Ögren