Logga in
Logga in

Västerbotten E4, trafikplats Sikeå

Vi bygger en trafikplats i korsningen mellan E4 och väg 651/667 i Sikeå för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Vad?

Ny trafikplats i Sikeå.

Varför?

Öka trafiksäkerhet och framkomlighet för trafikanter.

Nuläge

Byggstart i början av april.

Om projektet

Korsningen mellan E4 och väg 651/667 i Sikeå är problematisk och olyckstillbud uppstår. Vi ska därför bygga en planskild trafikplats på väg E4 vid korsning med anslutande väg 667 mot Sikeå och väg 651 mot Robertsfors. En planskild trafikplats innebär ökad trafiksäkerhet, och framkomlighet, både för både trafik på E4 och den lokala trafiken.

Det här ska vi bygga

  • En planskild korsning mellan E4 och vägarna 651 och 667.
  • En gång- och cykelväg på nya bron över E4 och längs vägarna 651 och 667 som kopplas samman med befintlig gång- och cykelväg.
  • En skoterport under E4.
  • Busshållplats/bussvändslinga och pendlarparkering som placeras på den södra sidan av väg 651. Dit flyttas logen som nu står vid E4.
  • Viltstängsel som ansluter till befintligt stängsel.

Trafikpåverkan

Framkomligheten kommer tidvis att vara begränsad bl a på grund nedsatt hastighet och omledning via ramper vid sidan om E4. Nya tillfälliga utfarter och infarter från Robertsfors och Sikeå hamn. 

Byggtrafik och transporter förekommer under hela byggtiden. Tänk på att vägen är en arbetsplats så ta det försiktigt, håll hastighetsbegränsningarna och följ skyltningen.

Aktuellt

Ny trafikplats i Sikeå för ökad säkerhet (2023-03-21)

Nu börjar Trafikverket att bygga en trafikplats i korsningen mellan E4 och väg 651/667 i Sikeå. Syftet är att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

-  Vi kommer att bygga en planskild korsning, där även gång- och cykeltrafiken kommer att rymmas, mellan E4 och vägarna 651 och 667. Utöver det kommer vi att underlätta för pendlare och kollektivtrafiken med ny busshållplats och en pendlarparkering, säger Anneli Lindberg, projektledare vid Trafikverket.

Korsningen mellan E4 och väg 651/667 i Sikeå är problematisk i nuläget och olyckstillbud uppstår. Vi planerar därför att bygga en planskild trafikplats på väg E4 vid korsning med anslutande väg 667 mot Sikeå och väg 651 mot Robertsfors. En planskild trafikplats innebär ökad trafiksäkerhet, och framkomlighet, både för både trafik på E4 och den lokala trafiken.

- Arbetet startar i början av april då vi börjar med pendlarparkeringen och busshållplatsen. När det arbetet är klart kommer vi att flytta logen Tövalite dit, vilket känns kul. Under sommaren kommer sedan ramperna på den östra sidan av E4 att byggas och trafiken kommer då att flyttas dit under tiden för arbetet med själva bron, säger Anneli Lindberg, projektledare vid Trafikverket.

Projektet beräknas vara klar hösten 2024.

Tidsplan

.

1 Byggstart April 2023

2 Klart Hösten 2024

Översiktsritning

Översiktsritning för trafikplats Sikeå. Se större bild (pdf-fil, 5,3 MB, öppnas i nytt fönster)

Projekt för mötesfri väg på E4 i Västerbotten

Kontakt

Anneli Lindberg

projektledare

Telefon: +46 10-123 93 55