Logga in
Logga in

Västerbotten E4, trafikplats Sikeå

Vi bygger en trafikplats i korsningen mellan E4 och väg 651/667 i Sikeå för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Vad?

Ny trafikplats i Sikeå.

Varför?

Öka trafiksäkerhet och framkomlighet för trafikanter.

Nuläge

Arbete med den nya bron pågår. Övrigt arbete återupptas under våren 2024.

Om projektet

Korsningen mellan E4 och väg 651/667 i Sikeå är problematisk och olyckstillbud uppstår. Vi ska därför bygga en planskild trafikplats på väg E4 vid korsning med anslutande väg 667 mot Sikeå och väg 651 mot Robertsfors. En planskild trafikplats innebär ökad trafiksäkerhet, och framkomlighet, både för både trafik på E4 och den lokala trafiken.

Det här ska vi bygga

  • En planskild korsning mellan E4 och vägarna 651 och 667.
  • En gång- och cykelväg på nya bron över E4 och längs vägarna 651 och 667 som kopplas samman med befintlig gång- och cykelväg.
  • En skoterport under E4.
  • Busshållplats/bussvändslinga och pendlarparkering som placeras på den södra sidan av väg 651. Dit flyttas logen.
  • Viltstängsel som ansluter till befintligt stängsel.

Trafikpåverkan

Framkomligheten kommer att vara begränsad under byggtiden bl a på grund nedsatt hastighet, avstängd väg och omledning av trafiken via ramper vid sidan om E4. Ny tillfällig in- och utfart från Sikeå hamn.

Byggtrafik och transporter förekommer under hela byggtiden. Tänk på att vägen är en arbetsplats så ta det försiktigt, håll hastighetsbegränsningarna och följ skyltningen. Även området vid sidan av vägen är en arbetsplats där skotertrafik inte är tillåten.

Aktuellt

Tillfällig gångväg mellan Sikeå och samordningsparkeringen (2023-11-06)

Den 7 november öppnar en tillfällig gångväg mellan Sikeå och samordningsparkeringen på andra sidan E4. Den tidigare passagen över E4, via väg 667, är stängd eftersom en ny bro byggs i den kommande trafikplatsen. Där är det inte tillåtet att passera.

Den tillfälliga gångvägen går via ”Drömvallen”, passerar över E4 och följer rampen mot Robertsfors, innanför där skyddsbarriärerna är utplacerade. Karta över gångvägen (pdf) Gångvägen är rödmarkerad.

Den nya trafikplatsen kommer att få en gång- och cykelväg. När den är färdigbyggd hösten 2024 hänvisas gång- och cykeltrafikanterna dit.

Välkommen till öppet hus om bygget av trafikplatsen i Sikeå den 13 november

Trafikverket bjuder in till öppet hus om bygget av den nya    
trafikplatsen. På plats finns projektledning och entreprenör. Vi håller till i GRK:s lokaler i Spiran.

Vi bjuder på fika.

Tid: Måndag den 13 november 2023, mellan kl 14-19. Kom den tid som passar dig.

Plats: Spiran, Sikeå.

Mer information
Anneli Lindberg, projektledare Trafikverket
Telefon: 010-123 93 55

E4-trafiken flyttas över till ramper i Sikeå (2023-10-20)

Natten till onsdag nästa vecka (natten till 25 oktober) flyttas E4-trafiken över till de nybyggda ramperna på östra sidan av E4. All trafik till och från Robertsfors kommer att gå på ramp på västra sidan av E4. Del av väg 651 kommer att stängas av men trafiken till Spiran, Meca och Johanssons Maskin kommer att kunna passera. Trafiken behöver flyttas för att vi ska kunna bygga den nya bron i den kommande trafikplatsen. När bron är klar flyttas trafiken tillbaka till E4. Följ vägvisningen på plats. Se karta (pdf-fil)

Den 24 oktober kl 18 - 25 oktober kl 06.00 påverkas hållplats Sikeå/pendlarparkeringen då vi behöver åtgärda en infart. Parkeringen kommer att vara öppen men påstigning och vändplats flyttas till tillfälliga platser. Se karta (pdf-fil)

Väg 667 och passagen mellan östra sidan av E4 och samordningsparkeringen stängs till augusti nästa år
(2023-08-22)

Arbetet med den nya trafikplatsen på E4 i Sikeå går vidare. 

Från och med tisdag den 15 augusti stängs väg 667, från E4 mot Sikeå hamn, av för all trafik. Vägen behöver stängas av säkerhetsskäl under arbetet med ramper och bro över E4. Väg 667 kommer att vara stängd till och med augusti 2024. Fordonstrafiken hänvisas till väg 688 för att ta sig norrut och söderut på E4. 
Karta över hur fordonstrafiken påverkas (pdf-fil)

Det är förbjudet att passera genom arbetsområdet för den nya trafikplatsen, där pågår ett intensivt arbete med tunga maskiner.

Ny trafikplats i Sikeå för ökad säkerhet (2023-03-21)

Nu börjar Trafikverket att bygga en trafikplats i korsningen mellan E4 och väg 651/667 i Sikeå. Syftet är att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

-  Vi kommer att bygga en planskild korsning, där även gång- och cykeltrafiken kommer att rymmas, mellan E4 och vägarna 651 och 667. Utöver det kommer vi att underlätta för pendlare och kollektivtrafiken med ny busshållplats och en pendlarparkering, säger Anneli Lindberg, projektledare vid Trafikverket.

Korsningen mellan E4 och väg 651/667 i Sikeå är problematisk i nuläget och olyckstillbud uppstår. Vi planerar därför att bygga en planskild trafikplats på väg E4 vid korsning med anslutande väg 667 mot Sikeå och väg 651 mot Robertsfors. En planskild trafikplats innebär ökad trafiksäkerhet, och framkomlighet, både för både trafik på E4 och den lokala trafiken.

- Arbetet startar i början av april då vi börjar med pendlarparkeringen och busshållplatsen. När det arbetet är klart kommer vi att flytta logen Tövalite dit, vilket känns kul. Under sommaren kommer sedan ramperna på den östra sidan av E4 att byggas och trafiken kommer då att flyttas dit under tiden för arbetet med själva bron, säger Anneli Lindberg, projektledare vid Trafikverket.

Projektet beräknas vara klar hösten 2024.

Tidsplan

.

1 Byggstart April 2023

2 Klart Hösten 2024

Översiktsritning

Översiktsritning för trafikplats Sikeå. Se större bild (pdf-fil, 5,3 MB, öppnas i nytt fönster)

Projekt för mötesfri väg på E4 i Västerbotten

Kontakt

Anneli Lindberg

projektledare

Telefon: +46 10-123 93 55