Logga in
Logga in

Västerbotten Väg 923/925, Svanabyn–Lavsjö, bärighetsåtgärder

Vi planerar att förstärka väg 923 och 925 mellan Svanabyn och Lavsjö så att den får bärighetsklass BK4. Detta för att transporter ska kunna ta sig fram på ett säkert sätt på vägen.

Vad?

Vi förstärker vägen till bärighetsklass BK4.

Varför?

För att transporter ska fortsätta kunna ta sig fram på sträckan.

Nuläge

Planering.

Injudan till samråd

Förstärkningen av väg 923 och 925 kräver att Trafikverket tar fram en så kallad vägplan. I arbetet med planen har vi tagit fram en handling som beskriver hur vägen kommer att utformas och förutsättningarna för projektet. Vi bjuder nu in till ett möte för att berätta mer om projektet och få veta vad du tycker.

Tid och plats: Måndagen den 12 juni kl. 18, i sporthallen i Svanabyn.

Samrådstid: 10 juni–1 juli 2023.

Plats för handlingar:

  • På denna sida, under "Dokument för projektet"
  • Trafikverket, Storgatan 60, Umeå.

Synpunkter: Lämna dina synpunkter i synpunktsforumläret på denna sida, från den 10 juni.

Du kan även skicka dina synpunkter till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge eller till investeringsprojekt@trafikverket.se. Ange diarienummer TRV 2022/80675.

Vi vill ha dina synpunkter senast den 1 juli.

Om projektet

Väg 923 och 925 mellan Svanabyn och Lavsjö har stora tjälskador och är i behov av en upprustning. Vägen en viktig transportled, och för att transporterna ska kunna ta sig fram på ett säkert sätt planerar vi att förstärka vägen så att den får bärighetsklass BK4.

Vi kommer att tjälsäkra vägen, dika om, förbättra avvattningen och byta beläggningstyp till en som har bättre flexibilitet (halvvarm massa) än vanlig asfalt.

Läs mer om olika beläggningstyper

Översiktskarta

Översiktskarta

Vi förstärker väg 925 från korsningen med väg 926, vid Lavsjö, till Junselevägen i Svanabyn. Vi förstärker även väg 923 från korsningen med väg 925, i Svanabyn, fram till korsningen med Grundsjövägen.

Tidsplan

Under hösten 2022 och följande vinter är projektet i planeringsfas.

2 Samråd Sommar 2023

3 Byggstart Preliminärt våren 2024

4 Klart Preliminärt hösten 2025

Kontakt

Jenny Heldestad

Projektledare

Telefon: +46 10-123 40 15