Logga in
Logga in

Västerbotten Väg 923/925, Svanabyn–Lavsjö, bärighetsåtgärder

Vi planerar att förstärka väg 923 och 925 mellan Svanabyn och Lavsjö så att den får bärighetsklass BK4. Detta för att transporter ska kunna ta sig fram på ett säkert sätt på vägen.

Vad?

Vi förstärker vägen till bärighetsklass BK4.

Varför?

För att transporter ska fortsätta kunna ta sig fram på sträckan.

Nuläge

Planering.

Om projektet

Väg 923 och 925 mellan Svanabyn och Lavsjö har stora tjälskador och är i behov av en upprustning. Vägen en viktig transportled, och för att transporterna ska kunna ta sig fram på ett säkert sätt planerar vi att förstärka vägen så att den får bärighetsklass BK4.

Det vi ska göra är att tjälsäkra vägen, dika om,  förbättra avvattningen och byta beläggningstyp till en som har bättre flexibilitet (halvvarm massa) än vanlig asfalt.

Läs mer om olika beläggningstyper

Översiktskarta

Översiktskarta

Vi förstärker väg 925 från korsningen med väg 926 vid lavsjö till Junselevägen i Svanabyn. Vi förstärker även väg 923 från korsningen med väg 925 i Svanabyn fram till korsningen med Grundsjövägen.

Tidsplan

1 Planering hösten 2022 –vintern 2022/2023

2 Byggstart preliminärt våren 2024

3 Klart preliminärt hösten 2025

Kontakt

Jenny Heldestad

Projektledare

Telefon: +46 10-123 40 15