Logga in
Logga in

Västerbotten Väg 923/925, Svanabyn–Lavsjö, bärighetsåtgärder

Vi planerar att förstärka väg 923 och 925 mellan Svanabyn och Lavsjö så att den får bärighetsklass BK4. Detta för att transporter ska kunna ta sig fram på ett säkert sätt på vägen.

Vad?

Vi förstärker vägen så att den får bärighetsklass BK4.

Varför?

För att transporter ska fortsätta kunna ta sig fram på sträckan.

Nuläge

Vi tar fram en vägplan.

Om projektet

Väg 923 och 925 mellan Svanabyn och Lavsjö har stora tjälskador och är i behov av en upprustning. Vägen en viktig transportled, och för att transporterna ska kunna ta sig fram på ett säkert sätt planerar vi att förstärka vägen så att den får bärighetsklass BK4.

Vi kommer att tjälsäkra vägen, dika om, förbättra avvattningen och byta beläggningstyp till en som har bättre flexibilitet (halvvarm massa) än vanlig asfalt.

Läs mer om olika beläggningstyper

Översiktskarta

Vi förstärker väg 925 från korsningen med väg 926, vid Lavsjö, till Junselevägen i Svanabyn. Vi förstärker även väg 923 från korsningen med väg 925, i Svanabyn, fram till korsningen med Grundsjövägen.

Tidsplan

Under hösten 2022 och följande vinter är projektet i planeringsfas.

2 Samråd Sommar 2023

3 Granskning av vägplan 18 december 2023–26 januari 2024

4 Byggstart Preliminärt våren 2025

5 Klart Preliminärt hösten 2026

Kontakt

Jenny Heldestad

Projektledare

Telefon: +46 10-123 40 15