Logga in
Logga in

Alnöbron, underhållsåtgärder Arbeten på Alnöbron från vecka 26

Nu är vi äntligen klara med vattenbilningen under dagtid på de två första övergångarna. Nästa vecka kan vi återgå till kvälls- och nattarbete på Alnöbron igen.

Arbetet med vattenbilningen av de två första övergångarna blev en betydligt större utmaning än vi kunde förutse innan vi öppnade den gamla konstruktionen. Delar i konstruktionen satt fast och stämde inte överens med de bygghandlingar vi hade tillgång till då vi planerade projektet och detta gjorde att arbetet blev både mer komplicerat och tidskrävande.

På informationsmötet i april berättade vi att planen var att arbeta med vattenbilning dagtid fyra helger totalt under hela projekttiden. Men problemen vi stötte på då vi öppnade den gamla konstruktionen gjorde att vi blev tvungna att förlänga dessa allt eftersom.

–Det är alltid en stor utmaning när man arbetar med äldre konstruktioner, berättar John Löfgren projektledare på Trafikverket. Man vet inte allt förrän man är där och öppnar och i Alnöbrons fall så ledde detta tyvärr till fler arbetstimmar dagtid än vi först planerade.

Vad händer framöver?

Nu när arbetet med de två första övergångarna är klart kan vi gå vidare med andra arbeten som går att utföra på kvällar och nätter. Kommande veckor ska vi byta övergångskonstruktioner, gjuta igen skador och göra ett kortare beläggningsarbete. Samtidigt som dessa arbeten pågår uppe på bron kommer vi att göra betongreparationer inuti bron genom en lucka i körbanan som vi sen ska gjuta igen. Allt arbete kommer att ske vardagar, måndag-torsdag, klockan 19:00-06:00.

  • Vecka 26-29, måndagar-torsdagar klockan 19:00-06:00.
  • Vecka 30-31, paus och semester.
  • Vecka 31-fram till hösten, måndagar-torsdagar klockan 19:00-06:00.

Trafiken regleras med trafikljus och flaggvakter under arbetstid.

Under hösten återupptar vi arbetet med övergångarna. Det innebär vattenbilning med arbeten som måste utföras dagtid på helger eftersom de är väldigt störande. Vår förhoppning är att arbetet kommer att flyta på bättre och gå snabbare med den erfarenhet vi fick med oss med de två första övergångarna. Mer information om detta kommer närmare hösten.

Vi planerar att bli klara med fyra av totalt sju övergångar under 2024.

Respektera trafikljus och flaggvakter

På grund av ett antal incidenter där bilister ignorerat både trafikljus och flaggvakter så ber vi er att vara extra vaksamma och att följa de trafikregleringar vi använder oss av. De finns där både som säkerhet och skydd för vår personal som arbetar väldigt nära trafiken på Alnöbron och för er bilister som kör över. En bilist som under arbetstid, då bara ett körfält är öppet, ignorerar en röd trafiksignal skulle med sitt beteende kunna orsaka en olycka som ingen av oss vill vara med om.

Planera din resa med marginal, respektera trafikljus och flaggvakter samt visa hänsyn till medtrafikanter och de som arbetar på bron. Vi är där för din skull. Vi hoppas på överseende med de störningar som vi orsakar och gör allt vi kan för att minimera dessa.