Logga in
Logga in

Dubbelspår Dingersjö-Sundsvall Delvis ny linjesträckning för dubbelspårsetappen mellan Dingersjö och Kubal

Vi har i vår fortsatta projektering tittat på en delvis ny linjesträckning för dubbelspårssträckan Dingersjö - Kubikenborg. Vi bjuder nu in berörda fastighetsägare till Öppet hus för en tidig dialog kring vårt förslag.

- Vi ska bygga en så rät linje som möjligt för att möjliggöra hastigheter på upp till 250 km/h och uppfylla målet att öka kapaciteten så att fler tåg kan trafikera längs Ostkustbanan, berättar projektledare Monika Wingård och fortsätter.

- Dubbelspårsutbyggnaden mellan Dingersjö och Kubikenborg ser vi som en delinvestering i ett framtida dubbelspår mellan Sundsvall och Gävle. Målet är att restiden på Ostkustbanan mellan Sundsvall och Stockholm ska vara under 2 timmar, idag tar det 3,5 timmar med snabbtåg. 

Den nya sträckningen mellan Dingersjö och Kubikenborg har flera fördelar, dels bedömer vi kunna förkorta byggtiden och framförallt uppnår vi målet att bygga så att tågen kan köra upp till 250 km/h. 

-  Den negativa påverkan är att privatpersoner drabbas och det är olyckligt. Ett så här stort dubbelspårsprojekt kommer ofrånkomligen att påverka dig i närområdet på olika sätt. Vi försöker så långt det är möjligt att minimera påverkan.

- Vi har ett ansvar att hitta en helhetslösning som blir så bra som möjligt för så många som möjligt. Jag har full förståelse för att vår långa planprocess är påfrestande för dig som drabbas. 

Mellan november och februari bjuder vi in till fyra Öppna hus riktade till olika områden längs sträckan för att berätta mer om förslaget och ge dig som berörs möjlighet att tycka till. Är du direkt berörd får du en inbjudan till Öppet hus för ditt område ungefär en till två veckor innan. 

Tyck till om förslaget

Dina synpunkter är viktiga för vårt fortsatta arbete. Vi är i ett tidigt skede i planeringsprocessen och kommer att bjuda in till flera samråd fram till dess vi skickar in planen för fastställelse kring årsskiftet 2025/2026. Även om framtagandet av järnvägsplan tar lång tid ska du inte vänta med att säga vad du tycker. Var med och påverka, exempelvis vid samrådsmöten, innan vi fattar det formella planbeslutet. Vi vill veta vad du tycker. Ju tidigare vi får in dina synpunkter, desto större möjlighet har vi att ta hänsyn till dem. Synpunkterna som kommer in efter samråd sammanställer vi i en samrådsredogörelse där vi också redovisar hur synpunkterna kommer att påverka projektet.