Logga in
Logga in

Dubbelspår Dingersjö-Sundsvall Lång process mot kort restid

Den långa processen med att starta bygget av dubbelspår på järnvägen mellan Dingersjö och Sundsvalls Centralstation tog i höst en ny vändning.

Artikel från tidningen Byggplats 25 november 2023.
Text: Anders Lövgren, Foto: Katarina Lövgren

Istället för att bygga en tunnel i Vapelnäs har Trafikverket hittat ett bättre sätt, allt för att klara det prioriterade målet att drastiskt korta restiderna.

I ett tidigt skede pekade järnvägsplanerna söder om Sundsvall mot ett tunnelbygge i Vapelnäs. Där har Trafikverket tänkt om sedan det visade sig att det finns möjlighet att med en ny rakare sträckning undvika att bygga tre kurvor och därmed kunna hålla högre hastighet på tågen, upp mot 250 km i timmen. Detta spelar stor roll för att det framtida dubbelspåret på hela sträckan mellan Sundsvall och Gävle ska ge en restid på endast en timme mellan städerna, samt att Sundsvall-Stockholm klaras av under två timmar jämfört med 3,5 timmar i dag.

Det nya förslaget gjorde att boende som tidigare inte påverkats av sträckningen, nu gjorde det vilket ledde till många frågor och oro.

– Det är så här våra processer ofta ser ut. Det finns en tidig plan, men en mängd faktorer under de komplexa processernas gång kan leda till omtag och förändringar. Det är mycket tråkigt när allmänhet och företag i ett berört område får en negativ påverkan, och vi förstår besvikelsen hos de som till och med måste flytta från sina hus, säger Monika Wingård, projektledare, Trafikverket.

När de aktuella ändringarna blev kända ordnade Trafikverket ett öppet hus i Njurundahallen där ansvariga från projektet var på plats för att informera och svara på frågor.

Dialog uppmuntras

Ett antal drabbade och oroliga fastighetsägare var på plats och kunde diskutera förändringarna och möjligheten att kunna påverka processen.

– Vi uppmuntrar till dialog. Våren 2024 kommer det att bli samråd kring planen och då har allmänhet och en lång rad samhällsaktörer och instanser möjlighet att komma med inspel. Under 2026 kommer järnvägsplanen att fastställas och därefter kommer bygget igång, säger Monika Wingård.

Under nämnda öppet hus inkom önskemål från flera boende i området om att även fortsättningsvis kunna ta sig till ett skogsparti via en stig som används av många. 

– Det tar vi med oss och tittar på möjligheten att bygga en passage över dubbel-spåret i anslutning till den platsen. Även djur ska kunna passera skärningen och det har vi ju sett på E4 att dessa så kallade faunapassager verkligen används av djuren, säger Monika Wingård.

Trafikverket gör också förändringar på Sundsvalls Centralstation, där persontåg och godståg skiljs åt, vilket kommer att ge färre störningar för tågtrafiken. Det blir också möjligt att där ta emot fler och längre tåg vilket skapar möjlighet för tätare persontrafik. Tillsammans med dubbelspåret ger dessa satsningar ännu bättre möjligheter att resa snabbt och hållbart.

Här kan du läsa tidningen Byggplats digitalt

Ett magasin som lyfter fram de stora infrastruktursatsningarna i vår region.