Logga in
Logga in

Tyck till om vårt förslag till dubbelspår mellan Dingersjö och Kubikenborg

Fram till 23 juni 2024 pågår samråd för dubbelsspårsetappen Dingersjö - Kubikenborg. Vi hälsar välkommen till samrådsmöte med Öppet hus vid två tillfällen. Passa på att få information, ställa frågor och lämna synpunkter.

– För att bygga en ny järnväg behöver vi en järnvägsplan som beskriver anläggningen med markbehov och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som redovisar bedömda konsekvenser för människor och miljön, berättar Trafikverkets projektledare Monika Wingård.

All planering och projektering sker i samråd med berörd allmänhet, mark- och fastighetsägare, organisationer, kommun och övriga myndigheter. Under hösten och våren bjöd vi in till flera öppna hus riktade till olika områden för en tidig dialog kring planeringen av dubbelspår mellan Dingersjö och Kubikenborg.

– Vi tittar på alla inkomna synpunkter och en del jobbar vi vidare med. Nu bjuder vi in till samråd med samrådsmöten i form av Öppna hus. Jag vill uppmana dig att ta del av vårt förslag till nytt dubbelspår och lämna synpunkter, det är nu du har chans att påverka, uppmanar Monika.

Vi hälsar dig varmt välkommen till samrådsmötena som är öppna för alla intresserade. 

När? Tisdag den 28 maj och torsdag den 13 juni. Öppet hus klockan 16.00-20.00. Presentation i biografen klockan 18.00. 

 

Var? På Opalen, skolgatan 1 i Kvissleby

 

Hoppas vi ses, hälsar Jonas Frisk, projekteringsledare, Monika Wingård, projektledare och Ulrika Sundgren projektchef.

– Utöver tillfällena med Öppna hus så kan du ta del av handlingarna på vår webbsida eller besöka våra utställningar på Opalen i Kvissleby och på Sundsvalls kommun under deras öppettider. Vi har också en digital samrådsportal.

Besök vår digitala samrådsportal

Samrådsportalen innehåller sammanfattade texter och kartor av olika slag som hämtats från Samrådshandlingen. Klicka på länken nedan för att få en överblick om förslaget till dubbelspår mellan Dingersjö och Kubikenborg. Där kan du också lämna dina synpunkter, senast 23 juni 2024. 

Ny spårlinje
Vid samrådet år 2021 presenterade vi en spårlinje som då gick i en tunnel förbi Vapelnäs. Nu har vi en ny spårlinje i delvis nytt läge där den stora förändringen är en bergskärning i Vapelnäs.

– Det fanns många osäkerheter kring tunneln bland annat om vi hade tillräckligt med berg för tunneltaket. Dessutom skulle förskärningen bli hög och brant, flera arbetsmiljörisker, två år längre byggtid och cirka 300 miljoner dyrare. Detta sammantaget har gjort att vi har landat i att gå vidare med förslaget på en bergskärning, säger Monika.

– Förutom att en skärning ger flera vinster såsom större kostnadsbesparingar och miljövinster gör det framförallt att vi att vi når målet att bygga för en hastighet på 250 kilometer i timmen. Dock innebär det påverkan för flera fastighetsägare i Vapelnäs och det är olyckligt när privatpersoner påverkas.

Dubbelspårsprojektet kommer ofrånkomligen att påverka boende och näringsliv i närområdet på olika sätt. Trafikverket har ett ansvar att hitta en helhetslösning som blir så bra som möjligt för så många som möjligt.

Samrådsinformation

Under samrådsperioden 27 maj - 23 juni 2024 hälsar vi dig välkommen till samrådsmöte med Öppet hus vid två tillfällen.

När? Tisdag den 28 maj och torsdag den 13 juni. 
Öppet hus klockan 16.00-20.00.
Presentation i biografen klockan 18.00 då vi presenterar järnvägsplanen med 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB), planbeskrivning och samrådskartor.

Var? På Opalen, Skolgatan 1 i Kvissleby

Samrådet om dubbelspår mellan Dingersjö och Kubikenborg pågår mellan den 27 maj och 23 juni. Dina synpunkter och den information du har om ditt närområde är viktiga för vårt fortsatta arbete för att hitta en helhetslösning som blir så bra som möjligt för så många som möjligt.

Även om det tar många år från det att vår planering börjar till dess att vi börjar bygga ska du inte vänta med att säga vad du tycker. 

Syftet med samrådet är att du ska få information, ställa frågor och lämna synpunkter på omfattning, utformning och miljöeffekter som dubbelspåret kan medföra. Såväl allmänheten som myndigheter och organisationer ska kunna bidra med kunskap innan processen går vidare med ansökan om miljötillstånd.

Klicka på länken för att ta del av samrådshandlingen digitalt.

Till vår samrådsportal

Den fullständiga samrådshandlingen hittar du på länken här nedanför.

Till dokumentsidan där samrådhandlingen finns

Underlaget finns också i pappersform på Opalen, Skolgatan 1 i Kvissleby samt på Kommunhuset, Norrmalmsgatan 4 i Sundsvall. Tillgängliga under deras öppettider.

Lämna dina synpunkter digitalt genom att klicka på länkarna här nedanför.

Via vårt digitala synpunktsformulär eller via samrådsportalen

Du kan också skicka brev: Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge. Ange ärendenummer TRV 2023/66694.

Eller e-posta: investeringsprojekt@trafikverket.se. Ange ärendenummer TRV 2023/66694.

Synpunkter ska ha kommit in senast den 23 juni 2024.

- Samråd är en löpande process och fram till att dess vi haft samråd om järnvägsplanens granskningshandlig våren 2025 är det möjligt att lämna synpunkter och information, hälsar Monika.

Fakta om etappen Dingersjö - Kubikenborg

• 10 kilometer dubbelspår
• 6 järnvägsbroar
• 2 vägbroar
• 2 faunapassager
• Planfria korsningar 
• Stängsel för ökad säkerhet
• Cirka 1,7 kilometer bergskärning
• Max hastighet 250 km/h

­­­­­­­­

 

 

Kontakt

Monika Wingård

Projektledare

Telefon: +46 10-123 93 71