Logga in
Logga in
Illustration som visar en ny passage till och från plattformarna. Den ersätter dagens passage där resenärer går över spåren till och från tågen. Foto: Illustration: Dissing+Weitling

Vi förbereder för kommande dubbelspår

– Det händer en hel del just nu, säger Trafikverkets projektchef Ulrika Sundgren angående flera parallella arbeten med dubbelspår söderut från Sundsvall, samt ombyggnation av bangården på Sundsvall Centralstation.

Modifierad artikel från tidningen Byggplats 8 juni 2024
Text: Anders Lövgren och Marie Lundqvist

Just nu pågår rekryteringar till en projektorganisation som ska bestå av cirka 40 personer.

För en oinvigd person kan det vara svårt att hålla isär alla förberedelser och pågående arbeten som rör utvecklingen av 12,5 km järnväg söder om Sundsvall. Det är en omfattande och lång process som leds av Trafikverket och ska mynna ut i att år 2032 ska tågen susa fram på ett nytt dubbelspår mellan Sundsvall Centralstation och i första hand Dingersjö. Längre fram i tiden är förhoppningen att hela sträckan Sundsvall-Gävle har dubbelspår, något som avsevärt skulle förkorta restiderna.

– Vi förstärker nu projektorganisationen och rekryterar nya medarbetare. Vi förbereder inför byggstart på en av två etapper samt för upprustningen av Sundsvalls bangård, säger Ulrika Sundgren som också noterar att dessa jobb är attraktiva.

– Det är ett stort projekt och det är lockande att vara med. Ansökningar kommer in från många duktiga människor. För sökande som bor i Sundsvallsregionen är det förstås en viktig aspekt att få arbeta på hemmaplan i många år framåt.

Nytt projektkontor i Inre hamnen

I centrala Sundsvall, i Inre hamnen, cirka 250 meter från Trafikverkets lokalkontor öppnar vi ett nytt projektkontor. Kontoret kommer rymma projektorganisationen för dubbelspårsutbyggnaden mellan Dingersjö och Sundsvall samt ombyggnationen av bangården på Sundsvall Centrtalstation. 

Här går vi igenom vad som är att vänta inom projektet:

Etappen Kubikenborg–Sundsvall C


Järnvägsplanen för första etappen av dubbelspårssträckan mellan Dingersjö och Sundsvall är fastställd men överklagades i slutet av april. Överklagandet prövas nu av regeringen. Trafikverket ser en trolig byggstart 2025 för den 2,5 km långa sträckan. Nu görs förberedande arbeten. En bussficka som används som rastplats har flyttats från Kyrkbergsvägen till Fridhemsgatan för att skapa plats att arbeta med dubbelspåret. Massor transporteras till området och ska användas till en ny järnvägsbro över Fridhemsgatan. Dessa förberedande arbeten beräknas pågå till september. Förberedande arbeten görs även på Västra station då bland annat ett spår ska förlängas.

Ombyggnad av bangården


I nuläget tvingas resenärer passera järnvägsspåren för att ta sig till och från perrongerna. Detta byggs bort med en gångpassage, och hela spårområdet byggs samtidigt ut. Med ombyggnationen blir det möjligt att sex persontåg kan stanna samtidigt vid resecentrum. Kapaciteten förstärks genom att godstrafiken kan ansluta direkt till rätt sida av stationsområdet. En stor förändring är redan genomförd, då det mesta av verksamheten vid kombiterminalen flyttades till nybyggda Sundsvall Logistikpark under 2023. 
Byggtid: 2023-2029.

Ny passage till plattformarna

NY PASSAGE: I stället för att gå över spåren kommer resenärer att vandra genom en vacker passage till och från Centralstationen

Dingersjö-Kubikenborg


Som Byggplats berättade om i förra numret har öppet hus arrangerats för boende i områdena Vapelnäs, Nolby-
Kvissleby, Hemmanet-Svartvik och Bredsand. Syftet har varit att berörda tidigt i planprocessen ska få tycka till, och utifrån synpunkter som kommit in i dessa dialoger har det gjorts justeringar kring järnvägen.

– Vi har fått värdefulla inspel från boende, och kan hitta nya lösningar som gör det möjligt för många att behålla kontakt med naturområden. Som exempel lägger vi till  passager över järnvägen för både djur och människor, säger Trafikverkets projektledare Monika Wingård.
Byggstart: 2028.

Omstrukturering


Den sammanlagda budgeten för dessa satsningar är 4,5 miljarder kronor. Under flera år har dock arbetet med att strukturera om järnvägstrafiken pågått omkring Sundsvall, och räknar vi även in dessa satsningar kan vi plussa på med cirka 2,4 miljarder kronor i förbättringar. 2020 invigdes en ny mötesstation i Dingersjö, som gett utrymme för fler person- och godståg. 2021 var triangelspåret i Bergsåker klart, och 2023 invigdes anslutningen i Maland som sedan dess tillsammans förenklar transporter på Ådalsbanan och till Sundsvall Logistikpark. Vi får heller inte glömma elektrifieringen av Tunadalsspåret och upprustningen av Sundsvalls resecentrum.

Var med i dialogen!


Klicka här om du vill ha ett ord med i laget kring samrådet för sträckan Dingersjö-Kubikenborg. Passa på att tycka till under samrådsperioden till och med 23 juni 2024, dina synpunkter är viktiga.

– Det är en lång process och vi har förståelse för de enskilda som blir berörda. Vårt ansvar är att hitta en helhetslösning som blir så bra som möjligt för så många som möjligt och där är samrådet viktigt, säger Marie Lundqvist, kommunikatör, Trafikverket

Besök vår digitala samrådsportal

Samrådsportalen innehåller sammanfattade texter och kartor av olika slag som hämtats från Samrådshandlingen. Klicka på länken nedan för att få en överblick om förslaget till dubbelspår mellan Dingersjö och Kubikenborg. Där kan du också lämna dina synpunkter, senast 23 juni 2024.