Logga in
Logga in

Positiv dialog om E14 framtida läge

Trafikverket skjuter upp valet av korridor för den framtida dragningen av E14 i Sundsvall. Ställningstagandet är nu planerat till årsskiftet 2023/2024.

Enligt tidplanen skulle Trafikverket vid halvårsskiftet 2023 ta ställning till var E14 i Sundsvall ska gå i framtiden.

– Vi för just nu en fördjupad dialog med Sundsvalls kommun om den fortsatta processen. Det är ett komplext projekt där vi har gjort en omfattande utredning. Det är viktigt att samtalen med kommunen får ha sin gång innan vi tar ställning, och därför väljer vi att senarelägga vårt korridorval med sex månader, säger Per-Henrik Fräjdin på Trafikverket.

Det finns tre alternativ i den utredning som Trafikverket har gjort om E14:s framtida dragning. Samtliga förslag är norr om Sundsvall där Timmervägen är den gemensamma nämnaren:

  • N+N1: Hulivägen med anslutning till E4 i höjd med Bydalen
  • N+N2: Nysträckning genom Bosvedjan med anslutning till E4 norr om Bydalen
  • N+N3: Timmevägen till Birsta köpcentrum, med anslutning till E4 där.

Det finns också ett fjärde alternativ där E14 blir kvar i sin befintliga sträckning på Bergsgatan.

I dialogen med Sundsvalls kommun deltar både tjänstemän och representanter från samtliga politiska partier.