Logga in
Logga in

Västernorrland E4, Gåsnäs, trafiksäkerhetsåtgärder

Vi höjer säkerheten vid korsningen Gåsnäs och E4, genom att bygga ihop öppningen i det befintliga mitträcket.

Vad?

Vi förlänger mitträcket på E4, förbi korsningen.

Varför?

För att förbättra trafiksäkerheten.

Nuläge

Vi har ett tidigt samråd.

Välkommen till samrådsmöte

Vi har genomfört utredningar kring trafiksäkerhetsbrister längs E4:an i Västernorrlands län. Utredningen visar att brister finns vid korsningen i Gåsnäs. Nu planerar vi för åtgärder på väg E4 vid korsningen Gåsnäs.

Vi bjuder in till samråd kring denna fråga. Ett samrådsmöte kommer att hållas, onsdag den 22 november 2023, klockan 18–19, Häggdångers bygdegård, Sjö 201, 871 91 Härnösand.   

Vid samrådsmötet informerar vi bland annat om:

  • förlängning av mitträcket på E4 förbi korsningen
  • förslagets konsekvenser
  • formell handläggning
  • förbjuda vänstersväng från E4 och påbud högersväng ut på E4 från enskild väg.

De närvarande får tillfälle att lämna synpunkter på förslaget.

Synpunkter: Du kan även lämna dina synpunkter på samrådsmaterialet via brev till Trafikverket, Ärendemottagningen, Investering, Box 810, 781 28 Borlänge eller via e-post till investeringsprojekt@trafikverket.se senast den 2023-12-07. Ange ärendenummer TRV 2023/109497. Du kan också lämna synpunkter digitalt här på webben.

Underlag för samråd och powerpointpresentation, som visas på mötet, finns tillgängligt på Trafikverket Region Mitt samt här på webben under Dokument under tiden 2023-11-22–2023-12-07.

Mer information: Har du frågor kontakta gärna Mikael Backebjörk, projektledare. Se kontaktinformation längst ner på sidan.

Om projektet

För att minska antalet trafikolyckor vill vi stänga den öppning som finns i mitträcket på E4 vid Gåsnäs. När korsningen stängs blir det inte längre möjligt att svänga vänster ut eller in på E4. I stället hänvisas berörda trafikanter till alternativa korsningar.

Korsningen i Gåsnäs är en del av projektet "E4 Västernorrland förbättrad trafiksäkerhet". Projektets syfte är att öka trafiksäkerheten på E4 i länet genom flera mindre insatser.

Tidsplan

1 Tidigt samråd 22 november–7 december 2023

2 Byggstart 2024

Dokument

Kontakt

Mikael Backebjörk

Projektledare

Telefon: +46 10-123 57 46

Tomas Sundin

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 74 40