Logga in
Logga in

Västernorrland E4, Kammartjärn, trafiksäkerhetsåtgärder

Vi höjer säkerheten vid korsningen Kammartjärn och E4, genom att bygga ihop öppningen i det befintliga mitträcket.

Vad?

Vi förlänger mitträcket på E4, förbi korsningen.

Varför?

För att förbättra trafiksäkerheten.

Nuläge

Vi har ett tidigt samråd.

Om projektet

För att minska antalet trafikolyckor vill vi stänga den öppning som finns i mitträcket på E4 vid Kammartjärn. När korsningen stängs blir det inte längre möjligt att svänga vänster ut eller in på E4. I stället hänvisas berörda trafikanter till alternativa korsningar.

Korsningen i Kammartjärn är en del av projektet "E4 Västernorrland förbättrad trafiksäkerhet". Projektets syfte är att öka trafiksäkerheten på E4 i länet genom flera mindre insatser.

Tidsplan

1 Tidigt samråd 21 november–7 december 2023

2 Byggstart 2024

Dokument

Kontakt

Mikael Backebjörk

Projektledare

Telefon: +46 10-123 57 46

Jens Josefsson

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 57 41