Logga in
Logga in

Geotekniska undersökningar i Torsboda

Vi gör just nu geotekniska undersökningar i området kring Torsboda. Syftet är att samla in fakta om marken, berget och grundvattnet.

De geotekniska undersökningarna gör vi med hjälp av borrbandvagnar. Undersökningarna görs för att få en uppfattning om hur det ser ut under nere i marken; vilken sorts jord som finns på platsen, förekomst av berg och nivån på grundvattnet.

Resultaten från undersökningarna använder vi sedan i vår pågående projektering av den trafikplats som vi planerar att bygga i höjd med Torsboda.

Provtagningen sker både vid och på E4. Provtagning som är trafikstörande är planerade till kvälls- och nattetid. Vi beräknar att bli vara färdig med de geotekniska undersökningarna under september.