Logga in
Logga in

Länsstyrelsens beslut om BMP har kommit

Länsstyrelsen i Västernorrlands län har beslutat att projektet E4 trafikplats Torsboda inte bedöms innebära en betydande miljöpåverkan.

I området finns inga kända skyddade områden med höga naturvärden. Projektets påverkan på andra värden som till exempel arkeologi, grundvatten, buller mm har också värderats inför beslutet.

Beslutet innebär att ingen separat miljökonsekvensbeskrivning behöver tas fram för projektet.

Du kan läsa beslutet i sin helhet på den här länken (pdf, 181 kB)