Logga in
Logga in

Maland- och Tunadalsspåret Arbeten dygnet runt i Birsta - Maland

Med start på torsdag klockan 07:00 och fem dagar framåt kommer vi att arbeta dygnet runt i området kring järnvägen i Birsta - Maland. Arbetet innebär en del buller som kan upplevas som störande för de som bor i närheten.

Anledningen till natt- och helgarbetet är att vi har ett inplanerat tågstopp för att kunna lägga in nya spårväxlar vid den nya mötesstationen i Birsta. Vi kommer också att göra en del grävarbeten samt arbeten med spår och kontaktledningar i området mellan Birsta och Maland.

Arbetet startar torsdag 25 maj klockan 07:00 och beräknas vara klart senast måndag 29 maj klockan 23:40.

Vi vill uppmärksamma alla i närheten om att det trots tågstopp fortfarande är helt förbjudet att befinna sig på spåret och inom spårområdet. Arbetsmaskiner använder spåret och provkörning kommer att göras med lok och att vistas i den direkta närheten kan innebära livsfara.