Logga in
Logga in

Maland- och Tunadalsspåret Arbeten dygnet runt i samband med tågstopp på Ådalsbanan

Under fyra dagar ska vi arbeta dygnet runt på Ådalsbanan i höjd med Birsta. Vi börjar arbetena torsdagen den 20 oktober 2022 och ska vara färdiga måndagen den 24 oktober.

Vid återkommande tillfällen stänger vi av delar av järnvägsnätet för att kunna göra arbeten som inte går att göra när tågen trafikerar. Med start torsdagen den 20 oktober stänger vi av delar av Ådalsbanan.

Under stoppet passar vi bland annat på att förbereda för ett framtida växelbyte i Birsta. Vi ska också byta slipers på bron över Timmervägen. Vi kommer att arbeta dygnet runt. Störningar i samband med de planerade arbetena beräknas vara små för dig som bor i närområdet.

Kontakt

Anders Svensson